Juridisia palveluita ruotsiksi / Juridiska tjänster på svenska

Kaspian Law & Consulting tarjoaa nykyään kaikki juridiset palvelut myös ruotsiksi.
Kaspian Law & Consulting erbjuder nu juridiska tjänster också på svenska.

Juridisia palveluita nyt myös ruotsiksi!
Kaspian Law & Consulting on vahvistanut jo ennestään vahvaa kieliosaamistaan nyt myös
ruotsin kielellä. Kaspianin osaavaan tiimiin on liittynyt kokenut lakimies Seppo Ingervo.
Sepolla on vankka kokemus ruotsinkielisestä juridisesta osaamisesta. Kielitaito on
olennainen sekä tärkeä taito kehittyvässä sekä monipuolisessa yhteiskunnassa. Meille onkin
tärkeää, että asiakkaamme saa juridista palvelua sekä neuvoa omalla kielellään. Suomessa
on paljon ruotsinkielisiä, joille on tärkeää saada palvelua äidin kielellään. Siksi voimme
ylpeänä todeta, että Kaspian toimii nykyään apunasi myös Suomen toisella virallisella
kielellä!

Juridiska tjänster också på svenska!
Kaspian Law & Consulting förstärkte sin redan starka språkkunskap med svenska. Vi
välkomnar jurist Seppo Ingervo till vårt sakkunniga team. Seppo har en hel del erfarenhet av
svenskspråkigt juridiskt expertis. Språkfärdigheter är en väsentlig och viktig färdighet i ett
utvecklande och mångfasetterad samhälle. Det är viktigt för oss att våra kunder får juridisk
tjänst och rådgivning på sitt eget språk. Det finns många svensktalande i Finland som
önskar att få service på sitt eget modersmål. Därför är vi stolta över att säga att Kaspian
betjänar dig nu också på Finlands andra officiella språk!

Seppo Ingervo

– Tausta
“Olen jur. kand Seppo Ingervo. Olen Lohjalta kotoisin. Ruotsin kielen perusteet opin koulussa
ja kotona. Myöhemmin muutin Uppsalaan yliopistoon opiskelemaan. Uppsalassa asuin
seitsemän vuotta sekä suoritin juristin tutkintoni. Aloitin juridisen urani Norjassa
yritysjuristina. Kymmenen vuotta oltuani ulkomailla, palasin takaisin Suomeen laajentamaan
opintojani kauppakoulussa. Sittemmin aloitin kunnallisena oikeusavustajana Pohjan
kunnassa. Olen myös toiminut Helsingissä kiinteistöpäällikkönä. Suurimman juridisen työn ja
kokemuksen olen saanut kuluttajariitalautakunnasta. Siellä ratkoin erilaisia riita-asioita
kuluttajien ja elinkeinoharjoittajien välillä. Viime vuosina olen toiminut juristina sekä neuvonantajana eri
oikeudenaloilla. Olen työskennellyt paljon riita-asioiden parissa mutta olen kokenut myös eri
oikeudenaloilla kuten perhe- sekä yritysoikeudellisissa asioissa. Loppuvuodesta 2019 aloitin
työskentelyn Kaspian Law & Consulting Oy:ssä.”

– Mielenkiinnot
“Pidän eri aktiviteeteista ja haluan pitää huolta hyvinvoinnistani, sekä fyysisestä että
psyykkisestä. Olen harrastanut uintia jo seitsemänkymmentäluvulta asti ja uin edelleen joka
viikko. Kuorolaulu on lähellä sydäntäni, laulan ensimmäistä bassoääntä Sällaskapet Muntra
Musikanter kuorossa. Olen myös ollut Rotaryklubin jäsen vuodesta 1984. Olen matkustellut
paljon ja yritänkin olla aktiivinen, jotta saisin kaiken elämältäni irti.”

– Miksi Kaspian?
Mielestäni Kaspian on sopiva työpaikka minulle, sillä Kaspianin erilaiset oikeudelliset
toimeksiannot kiinnostivat minua ja minulla olisi mahdollisuus harjoittaa kokemustani eri
oikeudenaloilta. Kaspian etsi taitavaa juristia, jolla on kokemusta perheoikeudellisista sekä
riita-asioista. Siksi työsuhde Kaspianin kanssa osoittautui olevan hyödyllinen molemmille
osapuolille.

– Tulevaisuus
“Suunnitelmani on jatkaa Kaspianilla vielä vuosia. Mielestäni toimiston henki on hyvin
positiivinen ja kollegoiden kanssa on hyvin helppo työskennellä. Itse työ on psyykkisesti
inspiroivaa ja pidän haasteista joita työ tarjoaa. Viihdyn todella hyvin ja koen että minulla on
mahdollisuus tehdä loistavaa työtä.”

Terveisin
Seppo Ingervo

– Bakgrund
“Jag är jur. kand Seppo Ingervo. Jag är uppvuxen i Lojo. Baskunskaper i svenska fick jag
från grundskolan och hemmet. Sedan flyttade jag till Uppsala att studera på universitet. Där
bodde jag i sju år och fick juristexamen. Mitt juridiska arbetsliv började som företagsjurist i
Norge. Efter tio år utomlands, återvände jag mig tillbaka till Finland att utvidga mina studier i
handelsinstitutet. Sedan började jag som kommunal rättsbiträde i Pojo. Från år 1990 till 1994
jobbade jag som fastighetschef i Helsingfors. Mitt största och främsta juridiska arbete och
erfarenhet är från konsumenttvistenämnden. Där avgjorde jag alla slags tvister mellan
konsumenter och näringsidkare. De senaste åren har jag varit som jurist och rådgivare inom olika bransch. Jag
har jobbat mycket med tvister men har erfarenhet också i olika rättsområden såsom familjeoch
företagsrätt. I slutet av 2019 började jag på Kaspian Law & Consulting Ab.”

– Intresse
“Jag gillar olika slags aktivitet och vill ta hand om mitt välbefinnande, både fysiskt och
psykiskt. Jag har sysselsatt med simning redan från sjuttiotalet och håller ännu på det varje
vecka. Körsång är nära mitt hjärta, jag sjunger första bas i Sällskapet Muntra Musikanter.
Jag har också varit Rotaryklubb medlem sedan från år 1984. Jag har rest mycket och
försöker vara aktiv för att få det mesta vad livet kan bjuda.“

– Varför Kaspian?
“Jag ansåg att Kaspian skulle vara en passlig arbetsplats för mig, eftersom Kaspians
varierande rättsliga uppdrag intresserade mig och jag skulle ha möjlighet att utöva mina
erfarenheter inom olika rättsområden. Kaspian sökte en skicklig jurist som har erfarenhet
inom familjerätt och tvistemål. Därför visade ett anställningsförhållande med Kaspian vara
nyttig för båda parterna.”

– Framtid
“Mina planer är att fortsätta i Kaspian för flera år. Jag tycker att andan inom kontoret är
väldigt positivt och det är lätt att samarbeta med kollegor här. Själva jobbet är psykiskt
inspirerande och jag tycker om utmaningar jobbet ger. Jag trivs väldigt bra och känner att jag
kan utföra mitt bästa.”

Hälsningar
Seppo Ingervo

Onko sinulla aiheeseen liittyvää asiaa tai kysyttävää? Ole yhteydessä:

Asiakaspalvelu: +358-44-704-9992
E-mail: kaspian@kaspian.fi

Tarkemmat yhteystiedot ja yhteydenottolomakkeen löydät painamalla alla olevaa nappia.