Asumiseen liittyvät riidat

Asumiseen voi liittyä paljon erilaisia ongelmia, joista voi kehkeytyä isojakin riitoja. Asumiseen liittyvät riidat voivat olla merkittävä taakka henkilöille ja niistä saattaa koitua suuriakin kustannuksia. Lakimiehen puoleen onkin hyvä kääntyä, jotta riitoja voidaan ehkäistä sekä ratkaista huolella ja tehokkaasti. Kaspian Law & Consulting Oy:n lakimiehet hoitavat asumiseen liittyviä riitoja ammattimaisesti, tehokkaasti sekä vankalla kokemuksella.

Homeongelma
Sisäilmaongelmat ovat yleisiä ja niitä onkin havaittavissa monissa Suomessa olevissa asunnoissa. Sisäilmaongelma vaikuttaa merkittävästi asunnossa asuvien henkilöiden terveyteen sekä elämänlaatuun. Hometta voi olla vaikea havaita, sillä se saattaa piiloutua talon rakenteisiin. Home vaatii vain vettä kasvaakseen. Sisäilmamittauksissa voi ilmetä homeongelma, vaikkakaan se ei sitä aina paljasta. Homeongelman voi havaita esimerkiksi pinnoista, tuoksusta tai ilman kuivuudesta. Koska hometta voi olla vaikea havaita, saattaa syntyä riitatilanteita esimerkiksi asuntokaupan yhteydessä. Myyjä saattaa myydä tiedostamattaan homeongelmallisen asunnon, kun taas ostaja saattaa ostaa asunnon, jossa on piilevä homeongelma. Tällaisissa riidoissa on hyvä kääntyä lainopillisen ammattiavun puoleen. Asuntoihin liittyvät oikeudelliset riita-asiat voivat olla hyvin monimutkaisia sekä pitkäkestoisia. Autamme sinua sovinnollisen ratkaisun löytämisessä, jotta ongelman selvittäminen olisi mahdollisimman kustannustehokasta sekä sinun edun mukaista. Avustamme myös mahdollisessa oikeudenkäynnissä.

Vesivahinko
Vesivahinko on ikävä ja kallis vahinko, joka voi sattua äkillisesti tai pitkällä aikavälillä eri syistä. Vesivahingon syitä voivat olla esimerkiksi asennusvirhe, putkistojen syöpyminen tai vaikka liitoskohtien pettäminen. Vesivahinkoihin liittyvät vastuu- ja korvauskysymykset voivat olla usein epäselviä, mikä saattaa johtaa ikäviin riitoihin. Vahingonkorvauksesta voi vastata esimerkiksi taloyhtiö, asukas, urakoitsija tai vakuutusyhtiö. Vesivahingon syy on aina selvitettävä, jotta vahingonkorvausvastuu kohdistuu oikeaan osapuoleen. Kun on kyse monimutkaisesta asiasta, on tärkeää kääntyä ammattilaisen puoleen, jotta tapaus saadaan ratkaistua mahdollisimman helposti sekä tehokkaasti. Laaja vesivahinko on aina kallis vahinko, siksi me pyrimme auttamaan sinua vastuuvelvollisen selvittämisessä sekä tilanteen kustannustehokkaassa ratkaisussa.

Linjasaneeraus
Putkiremontti on yksi yleisimpiä talon remontteja. Putkiremontti tulee ajankohtaiseksi tietyn ikäisille taloille. Linjasaneeraukseen liittyvät vastuut saattavat olla epäselviä, minkä vuoksi olennaista olisikin selvittää ja tiedostaa nämä vastuut, jotta riidoilta sekä ongelmilta vältyttäisiin. Putkiremontteihin liittyy useita osapuolia kuten osakas, vuokralainen, urakoitsija, taloyhtiö sekä isännöitsijä. Heidän on yhdessä toteutettava suunnitelma. Putkiremontteihin kuuluu erilaisia vapauksia, velvollisuuksia ja vastuita sekä sopimuksia. Sujuva putkiremontti edellyttää, että nämä asiat ovat jokaisella tiedossa, jotta vältytään viivästyksiltä sekä riidoilta. Iso remontti vaikuttaa useaan osapuoleen, mistä johtuen se aiheuttaa valitettavan usein riitoja. Oikeuksien sekä velvollisuuksien selvittämiseksi sekä mahdollisten riitatilanteiden ratkaisemiseksi on hyvä pyytää oikeudellista neuvoa. Linjasaneeraukseen liittyviä riitoja on erilaisia. Erimielisyyksiä voi ilmetä esimerkiksi urakoitsijan ja taloyhtiön välillä kuin myös vuokranantajan ja vuokralaisen välillä. Kaspian Law & Consulting auttaa teitä ymmärtämään sekä oikeutenne että vastuunne putkiremonttiin liittyvissä kysymyksissä. Avustamme teitä ratkaisemaan ongelmat mahdollisimman sovinnollisesti sekä kustannustehokkaasti. Olemme tukenasi myös mahdollisessa oikeudenkäynnissä.

Onko sinulla aiheeseen liittyvää asiaa tai kysyttävää? Ole yhteydessä:

Asiakaspalvelu: +358-44-704-9992
E-mail: kaspian@kaspian.fi
Whatsapp: whatsapp

Tarkemmat yhteystiedot ja yhteydenottolomakkeen löydät painamalla alla olevaa nappia.