Asunto- ja kiinteistökaupat

Asunnon ostaminen on monelle elämän suurin taloudellinen päätös. Tarjoamme asiakkaillemme neuvontaa asunto- ja kiinteistökauppoihin liittyvissä kysymyksissä, oli sitten kyse oman asunnon tai sijoitusasunnon ostamisesta.

Avustamme asiakkaitamme myös asunto- ja kiinteistökauppoihin liittyvissä riidoissa, kuten kaupan virhetilanteissa. Avustamme asuntokauppariidoissa sekä myyjiä että ostajia. Ostaja voi vaatia virheen johdosta myyjältä hinnanalennusta tai kaupan purkua ja tietyissä tilanteissa myös vahingonkorvausta. Virheestä reklamointi on syytä antaa asiantuntijan tehtäväksi. Myös myyjän on syytä käyttää avustajaa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Myyjällä on vastuita, joita tulee noudattaa mahdollisten seuraamusten välttämiseksi. Asunto- sekä kiinteistökaupassa osapuoliin kohdistuu erilaisia vastuita ja velvollisuuksia, joista on tärkeää olla tietoinen. Riitojen välttäminen sekä selvittäminen on usein tärkeää molemmille osapuolille, jotta kaupan ehdot sekä tarkoitukset toteutuisivat.

 

Asuntokauppa

Asuntokauppaa ja siihen liittyviä vastuita säätelee asuntokauppalaki. Uuteen ja vanhaan asuntoon sovelletaan eri säännöksiä. Asuntokaupalla tarkoitetaan kaupankäyntiä asunto-osakkeilla. Asunto-osakkeiden omistus tarkoittaa oikeutta hallita yhtiöjärjestyksen määräämää huoneistoa. Esimerkiksi kerrostalojen huoneistoilla käydään asuntokauppaa, eli asunto-osakkeiden omistusoikeuden siirtämistä vastiketta vastaan. Asunto-osakkeiden omistus antaa omistajalle valtuudet käyttää ja hallita huoneistoa, eikä esimerkiksi tehdä muutoksia talon julkisivuun taikka rakenteisiin. Toisin kuin kiinteistökaupassa, asunto-osakekaupan sopimukset ovat vapaamuotoisia. Toisin sanoen, osapuolet voivat laatia sopimuksen haluamallaan tavalla. Asunto-osakeyhtiölaki sääntelee asunto-osakeyhtiön sekä osakkeenomistajan kunnossapitovastuuta sekä määrittelee vahingonkorvausvastuun eri tilanteiden varalle.

 

Kiinteistökauppa

Kiinteistökauppaa on säännelty tarkasti, ja sitä sitoo tiukat muotovaatimukset. Kiinteistökauppaa säännellään maakaaressa. Kiinteistöllä tarkoitetaan itsenäistä maanomistusyksikköä, kuten tonttia, tilaa, yleistä metsämaata taikka luonnonsuojelualuetta. Omakotitalot sijaitsevat kiinteistöillä, joten kauppaa on käytävä maakaaren sääntelemällä tavalla. Kiinteistön kaupassa on laadittava kauppakirja, ja kauppa on vahvistettava kaupanvahvistajalla osapuolten läsnä ollessa. Kauppakirjaan merkitään kaikki olennainen tieto kaupasta kuten, osapuolet, kohde, hinta, verot ja maksut. Lisäksi kauppakirjaan merkitään mahdollinen vastuunrajoitus, irtaimisto, rakennukset sekä kiinnitykset ja panttioikeudet.

 

Myyjän velvollisuudet

Myyjällä on tiedonantovelvollisuus asuntoon sekä kiinteistöön liittyvissä kaupoissa. Myyjän tulee tiedottaa kaikista olennaisista tiedoista asuntoon taikka kiinteistöön liittyvissä kaupoissa, joista myyjällä on tai tulisi olla tieto. Kaikesta merkityksettömästä ei tarvitse tiedottaa, mikäli tieto ei vaikuta asunnon tai kiinteistön kauppaan negatiivisesti. Myyjän tiedonantovelvollisuudella pyritään reiluun ja tasapainoiseen kaupankäyntiin. Ostajan ei voi olettaa tietävän kauppakohteena olevan asunnon tai kiinteistön todellisesta kunnosta. Siksi ostajalle on tiedotettava kaikesta olennaisesta, joka liittyy asuntoon tai kiinteistöön. Asunnon tai kiinteistön todellisesta kunnosta on tiedotettava mielellään mahdollisimman laaja-alaisesti. Tiedonantovirhe johtaa usein riitatilanteisiin sekä mahdolliseen korvausvelvollisuuteen.

 

Ostajan velvollisuudet

Myös ostajalla on velvollisuuksia. Ostajan on perehdyttävä myyjän antamiin tietoihin sekä kauppakohteen yleiseen kuntoon, kuten normaalista asumiskäytöstä johtuviin kulumisiin. Ostajalta voidaan olettaa tavanomaista harkintakykyä kauppakohteen kunnon suhteen. Esimerkiksi vanhaa asuntoa ostettaessa on syytä olettaa enemmän puutteita kuin uutta asuntoa ostettaessa. Ostajalta voidaan myös vaatia erityistä selonottovelvollisuutta. Tulee myös huomata, että ostajan on reklamoitava mahdollisista virheistä kohtuullisessa ajassa. Reklamaation on suotavaa olla mahdollisimman selkeä, jotta osapuolten on helpompi ratkaista tilanne. Siksi on myös suositeltavaa kääntyä asiantuntijan puoleen.

 

Virhetilanteet

Mikäli virhe on jo tapahtunut asunto- tai kiinteistökaupassa, on olennaista löytää sopiva keino virheen korjaamiseksi. Tällaisia keinoja voivat olla esimerkiksi, kauppahinnan alentaminen, vahingonkorvaus itse virheestä ja/tai virheen selvittämisestä, myös kaupan purku voi tulla kyseeseen. Sovinnollinen ratkaisu on aina paras keino, vaikka joskus tosin joudutaan turvautumaan ratkaisuun tuomioistuimissa. Yleinen riitatilanteeseen johtanut syy on myyjän tiedonantovelvollisuuden laiminlyönti. Myyjä saattaa jättää olennaista tietoa kertomatta, jotta kauppa syntyisi. Tällöin myyjä on menetellyt virheellisesti ja voi joutua vahingonkorvausvelvolliseksi. Myyjän tiedonantovelvollisuuden laiminlyönti voi olla tarkoituksellinen tai vilpitön. Mikäli asunnossa tai kiinteistössä on selkeä puute, joka olisi vaikuttanut kauppaan, joutuu myyjä usein korvausvastuuseen. Virhetilanteita on erilaisia, minkä vuoksi virhetilanteen sattuessa on hyvä turvautua lainopilliseen ammattiapuun, jotta virhe saataisiin mitätöityä tai korjattua mahdollisimman sulavasti ja kustannustehokkaasti.

 

Kaspian Law:n lakimiehet apunasi

Ennen asian viemistä tuomioistuimeen on tärkeää neuvotella vastapuolen kanssa ja pyrkiä asiassa sovinnolliseen ratkaisuun. Olemme tukenasi ja ajamme etuasi myös neuvottelutilanteissa. Pidämme asiakkaamme puolia oikeudenkäynnissä ja huolehdimme siitä, että ratkaisu on asiakkaamme kannalta paras mahdollinen. Kaspian Law & Consulting on apunasi asunto- ja kiinteistökaupan kaikissa eri vaiheissa. Mikäli olet havainnut virheen tai sinulla on muita kysymyksiä asunto- sekä kiinteistökauppaan liittyen, älä epäile ottaa yhteyttä meihin.

Onko sinulla aiheeseen liittyvää asiaa tai kysyttävää? Ole yhteydessä:

Asiakaspalvelu: +358-44-704-9992
E-mail: kaspian@kaspian.fi

Tarkemmat yhteystiedot ja yhteydenottolomakkeen löydät painamalla alla olevaa nappia.