Liikennevahingot

Liikennevahinkoja sattuu päivittäin ja moni aktiivinen ajoneuvon käyttäjä joutuukin jossakin kohtaa elämäänsä kokemaan jonkinasteisen liikennevahingon. Lähtökohtaisesti liikennevahingosta aiheutuneita henkilö- ja omaisuusvahinkoja korvataan moottoriajoneuvon pakollisesta liikennevakuutuksesta. Liikennevahinkoja sääntelee liikennevakuutuslaki. Liikennevahingolla tarkoitetaan nimensä mukaisesti vahinkoa, joka syntyy moottorikäyttöistä ajoneuvoa käytettäessä liikenteessä. Korvausta ei siten suoriteta esimerkiksi silloin, kun auto on ollut huollossa tai pesussa, eli poissa ns. liikenteestä. Sen sijaan vakuutuskorvausta saa lähtökohtaisesti tilanteessa, jossa ajoneuvoa kolhitaan esimerkiksi parkkipaikalla ja vahingon tekijä on tiedossa. Vakuutusyhtiöllä on oikeus kieltäytyä korvauksen maksamisesta silloin, kun vahingon syntymiseen on vaikuttanut vahinkoa kärsineen oma käytös, kuten esimerkiksi autoa kuljettaneen henkilön päihtyneisyys.

 

Liikennevakuutus

Liikennevakuutus on pakollinen ajoneuvoon otettava vakuutus. Liikennevakuutus korvaa henkilövahingot sekä toisen osapuolen omaisuusvahingot. Tämä pakollinen liikennevakuutus on se vähimmäisturva mitä ajoneuvossa on oltava. Lakisääteisen liikennevakuutuksen lisäksi henkilö voi ottaa vapaaehtoisen vakuutuksen, eli kaskovakuutuksen, joka kattaa liikennevakuutuksen lisäksi enemmän riippuen vakuutussopimuksesta. Vahingon sattuessa korvausta voi hakea vastapuolen vakuutusyhtiöltä. Riitatilanteet voivat päätyä jopa oikeuteen, jolloin lakimiehen apu tulee tarpeen. 

 

Liikennekäytössä olevalla ajoneuvolla on aina oltava voimassa oleva liikennevakuutus

Liikennevakuutuskeskus korvaa vahingot, mikäli vastapuolen ajoneuvo ei ole ollut vakuutettuna vahinkotapahtuman ajankohtana. Suomessa liikennevakuutuksen myöntää Suomessa toimiva vahinkovakuutusyhtiö. Ajoneuvo on vakuutettava seitsemän päivän kuluessa ostohetkestä. Miltei kaikki ajoneuvot vaativat liikennevakuutuksen muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. Jos ajoneuvoa ei käytetä tieliikenteessä, ajoneuvon voi poistaa tieliikennekäytöstä, jolloin vakuutusmaksuissa voi säästää. Ajoneuvo täytyy aina ottaa liikennekäyttöön ennen kuin ajoneuvoa on määrä käyttää liikenteessä.  

 

Vahingon korvaaminen

On tärkeää, että liikennevahingosta ilmoitetaan pian vakuutusyhtiölle. Liikennevakuutus korvaa liikennevakuutuslain mukaisesti henkilövahingot sekä toiselle osapuolelle syntyneet omaisuusvahingot. Kolaritilanteissa syyllisen osapuolen vakuutuksesta korvataan kaikki henkilövahingot sekä vastapuolen omaisuusvahingot. Yleisesti vahingot korvataan, vaikka syyllistä ei voitaisi osoittaa. Korvaukseen voi vaikuttaa henkilön oma käytös, esimerkiksi jos kyse on tahallisesti aiheutetusta vahingosta niin vakuutusyhtiö voi kieltäytyä korvaamasta vahinkoja. Vahingon ja tapahtuman välillä on oltava syy-yhteys. Korvausta voi saada esimerkiksi ansionmenetyksestä, hoitokustannuksista, pysyvästä haitasta sekä tilapäisestä haitasta. Omaisuusvahinkoina korvataan esimerkiksi syyttömän osapuolen ajoneuvon sekä muiden autossa olevien tavaroiden taikka osien vauriot. Liikennevakuutus kattaa molempien osapuolien henkilövahingot matkustajat mukaan lukien. Tosin, liikennevakuutus ei korvaa syyllisen osapuolen omaisuusvahinkoja kuten auton vaurioita. Syyllinen osapuoli on itse henkilökohtaisesti vastuussa omista omaisuusvahingoista.  Liikennevahinkolautakunta julkaisee yleisiä ohjeita korvausten suuruuden ja maksamisen suhteen ja pyrkii näin yhtenäistämään korvauskäytäntöä liikennevahinkojen kohdalla. Liikennevahinkolautakunnalta voi hakea myös suosituksia korvausten suhteen. Tällainen lausunto on pyydettävä siltä vuoden kuluessa korvauspäätöksen antamisesta lukien. Laadimme myös puolestasi lausuntopyynnöt lautakunnalle, jossa esitämme asiaasi tukevat seikat. 

 

Korvauspäätöksen muutoksenhaku

Vakuutusyhtiön korvauspäätökseen on oikeus hakea muutosta. Toimistomme avustaa sinua mielellään, mikäli olet tyytymätön saamaasi korvauspäätökseen. Myös oikaisuvaatimuksen tekeminen vakuutusyhtiölle on mahdollista esimerkiksi tilanteessa, jossa vakuutusyhtiöllä ei ole ollut kaikkea päätöksen tekemiseen tarvittavaa materiaalia käytössään. Puutteelliset tiedot ovat tällöin voineet vaikuttaa asiaan. Laadimme puolestasi sellaisen oikaisuvaatimuksen, jossa huomioidaan kaikki tärkeät asiaan vaikuttavat seikat. Oikaisuvaatimuksen tekeminen ei ole pakollinen menettely ennen muutoksenhakua. Mikäli asian haluaa saattaa käräjäoikeuden tutkittavaksi, on määräaika tähän 3 vuotta korvauspäätöksen tiedoksisaannista. Kuluriski on kuitenkin tällöin huomattavasti suurempi kuin maksuttomassa lautakuntamenettelyssä. Otamme tämän kuitenkin aina huomioon pohdittaessa, miten asiassa olisi järkevintä edetä. Selvitämme myös oikeusturvavakuutuksesi sisällön puolestasi. 

 

Turvaudu lakimiesapuun

Konsultaatiotapaamisessa kartoitamme tilannettasi, arvioimme asiassa etenemisen mahdollisuudet ja selvitämme myös sen, korvaako oma oikeusturvavakuutuksesi asian johdosta aiheutuneet asianajo- ja oikeudenkäyntikulut. Tämän jälkeen lähdemme viemään asiaa eteenpäin, joko liikennevahinkolautakuntaan, vakuutusoikeuteen tai käräjäoikeuteen. Otamme jokaisen yksittäistapauksen ominaispiirteet huomioon ja kuuntelemme asiakkaan toiveita pohdittaessa jatkotoimenpiteitä asian suhteen. Kerromme sinulle myös asian realistiset menestymismahdollisuudet ja asian johdosta aiheutuvat mahdolliset kustannukset. Toimintatapamme on asiakaslähtöinen, ja asiakkaamme etu on meille ensisijaisen tärkeää. 

Vakavassa liikenneonnettomuudessa henkilö voi vammautua pahasti tai menettää pysyvästi esimerkiksi työkyvykkyyden. Tällainen voi vaikuttaa ihmisen koko loppuelämään ja tätä kautta myös toimeentuloon. Lisäksi henkilö voi kokea mittavia omaisuusvahinkoja, jotka vaikuttavat olennaisesti hänen elämään. Liikennevahingoista saatavat korvaukset ovatkin merkittäviä henkilölle, jolle on aiheutunut suurta vahinkoa. Tämän vuoksi lakimiehen apuun on usein järkevää turvautua. Ota meihin rohkeasti yhteyttä, niin käydään yhdessä läpi tilannettasi!

Onko sinulla aiheeseen liittyvää asiaa tai kysyttävää? Ole yhteydessä:

Asiakaspalvelu: +358-44-704-9992
E-mail: kaspian@kaspian.fi
Whatsapp: whatsapp

Tarkemmat yhteystiedot ja yhteydenottolomakkeen löydät painamalla alla olevaa nappia.