Perhe ja perintö

Perhe- ja perintöoikeuteen liittyvien asiakirjojen laadinnassa on suositeltavaa käyttää asiantuntevan lakimiehen apua, sillä asiakirjoilla on kauaskantoisia ja merkittäviä seurauksia. Laadimme erilaisia perhe- ja perintöoikeudenalalla käytettäviä asiakirjoja, kuten esimerkiksi avioehtosopimuksia, testamentteja ja edunvalvontavaltuutuksia asiakkaidemme yksilöllisten elämäntilanteiden ja tarpeiden mukaisesti. Tarjoamme asiantuntevaa palvelua kaikissa perintösuunnittelua ja perinnönjakoa koskevissa asioissa aina verosuunnittelusta perinnönjakoa koskeviin riitoihin asti. Avustamme myös avioeroasioissa, muun muassa omaisuuden osituksessa ja erottelussa.