Potilasvahingot

Potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain mukaan jokaisella on oikeus hyvään ja asianmukaiseen terveyden- ja sairaanhoitoon. Joskus hoidossa saattaa kuitenkin tapahtua virheitä, minkä johdosta potilaalle aiheutuu vahinkoa. Tällaisessa tilanteessa saatetaan puhua potilasvahingosta. Potilasvahinko on määritelty laissa tarkkaan, eikä minkä tahansa ”hoitovirheen” johdosta synny välttämättä korvattavaa vahinkoa. Asian arvioimisessa on monesti järkevää hyödyntää korvauskäytännön tuntevan lakimiehen apua. 

 

Potilasvahingon korvaaminen ja korvauksen hakeminen

Potilasvahinkolain mukaan potilas voi saada korvausta hänelle terveyden- tai sairaanhoidossa aiheutetun henkilövahingon johdosta. Korvausta voi saada esimerkiksi sairaanhoitoon liittyvistä kustannuksista ja muista kuluista, kivusta, särystä sekä muusta tilapäisestä haitasta, pysyvästä haitasta sekä ansionmenetyksestä. Potilasvahingoksi voidaan luokitella esimerkiksi erilaiset hoito-, laite-, infektio- ja tapaturmavahingot. Myös esimerkiksi lainvastaisesti toimitetun lääkkeen johdosta aiheutuneet vahingot ovat korvattavia. On kuitenkin syytä muistaa, ettei vähäisistä vahingoista suoriteta koskaan korvausta. 

Aivan kuten vahingonkorvausoikeudessa yleensäkin, korvausta pyritään aina suorittamaan täyden korvauksen periaatteen edellyttämällä tavalla. Potilaalle on näin ollen korvattava koko aiheutunut vahinko. Potilasvahingon kärsijä on saatettava ns. sellaiseen tilanteeseen kuin vahinkoa ei olisi ollenkaan tapahtunut. Vahingonkorvausoikeudellinen periaate ”rikastumiskielto” estää kuitenkin potilasvahingon johdosta aiheutuneen taloudellisen hyötymisen. Korvausta ei siten makseta enempää kuin täyden korvauksen periaate edellyttää. Vahingonkärsijän on myös huolehdittava siitä, että vahinkoa syntyy mahdollisimman vähän. Yksityisiä palveluja ei voi esimerkiksi käyttää aina julkisen terveydenhuollon sijaan, mikäli siihen ei ole jotain tiettyä lääketieteellistä syytä. 

 

Potilasvahinkolautakunta vai käräjäoikeus? Ota asiantunteva lakimies avuksesi!

Lakimies astuu usein kuvaan siinä vaiheessa, kun Potilasvakuutuskeskukselta on tullut kielteinen korvauspäätös. Tällöin on oikeus viedä asia eteenpäin potilasvahinkolautakuntaan tai mahdollisesti tuomioistuimeen asti. Toisaalta asiassa voidaan tehdä myös oikaisupyyntö Potilasvakuutuskeskukselle. Lakimiehen apu onkin usein tarpeen siinä vaiheessa, kun pohditaan mihin asiaa kannattaisi viedä eteenpäin Potilasvakuutuskeskukselta kielteisen päätöksen saatuaan. Lakimiehen osaaminen ja kokemus potilasvahingoista on myös hyödyksi, kun pohditaan mitkä asiat ovat olennaisia tuoda esiin ja mihin asiassa kannattaa vedota. Tarjoamme myös neuvontaa potilasvahinkoihin liittyvissä asioissa. Jos olet esimerkiksi epävarma siitä, onko sinun tapauksessasi kyse potilasvahingosta, ota meihin rohkeasti yhteyttä.

Mikäli koet tarvitsevasi apua potilasvahinkoihin liittyen, ota meihin rohkeasti yhteyttä, niin neuvomme sinua eteenpäin. Ensimmäinen yhteydenotto toimistoomme on aina maksuton.

Onko sinulla aiheeseen liittyvää asiaa tai kysyttävää? Ole yhteydessä:

Asiakaspalvelu: +358-44-704-9992
E-mail: kaspian@kaspian.fi
Whatsapp: whatsapp

Tarkemmat yhteystiedot ja yhteydenottolomakkeen löydät painamalla alla olevaa nappia.