Sopimusoikeus

Yrityksille:
Huolellisesti laaditut sopimukset ovat yritystoiminnan perusta. Asiantuntevan palvelumme avulla yrityksenne voi toimia kustannustehokkaasti, sillä asianmukaisesti ja tarpeitanne vastaavalla tavalla laadittu sopimus ennaltaehkäisee sopimusriitojen syntymistä. Juridinen apu on ensiarvoisen tärkeää sopimuserimielisyyksiltä suojautumisessa sekä jo realisoituneiden riitojen ratkaisemisessa. Avustamme asiakkaitamme sopimussuhteiden suunnittelussa, riskien hallinnassa ja erilaisten sopimusten laadinnassa, sekä täysin yksilöllisten sopimusten räätälöinnissä. Mikäli sopimussuhteissanne ilmenee ongelmia, avustamme sopimusten tulkinnassa, erimielisyyksien ratkaisemisessa ja puolustamme etuanne tarvittaessa oikeusteitse.

Yksityisille:
Juridinen apu on ensiarvoisen tärkeää sopimuserimielisyyksiltä suojautumisessa sekä jo realisoituneiden riitojen ratkaisemisessa. Kokeneet ja asiantuntevat lakimiehemme avustavat asiakkaitamme sekä yksityishenkilöiden välisten sekä yksityishenkilöiden ja oikeushenkilöiden välisten sopimussuhteiden, kuten esimerkiksi kauppakirjojen suunnittelussa ja laadinnassa. Hyvin laaditun sopimuksen avulla voidaan ennaltaehkäistä sopimusriitoja. Autamme sopimuksia koskevien erimielisyyksien ratkaisemisessa ja puolustamme etuanne tarvittaessa oikeusteitse.

Sopimuksen laadinta

Askarruttaako sinua sopimuksen sisältö? Mietityttääkö sinua, onko kaikki oleellinen ja tarpeellinen otettu sopimuksessa huomioon? Älä epäröi ottaa yhteyttä toimistomme lakimiehiin ja varmistat, että sopimuksesi ovat ajantasalla ja vastaavat tavoitteitasi!

Huolellisesti laaditut sopimukset ovat yritystoiminnan perusta. Asiantuntevan palvelumme avulla yrityksenne voi toimia kustannustehokkaasti, sillä asianmukaisesti ja tarpeitanne vastaavalla tavalla laadittu sopimus ennaltaehkäisee sopimusriitojen syntymistä. Älä epäröi ottaa yhteyttä

Lue lisää

Sopimusriita

Onko sopimussuhteissanne ilmennyt erimielisyyksiä? Onko sopimuksenne tulkinnasta ja sisällöstä ilmennyt erimielisyyksiä?

Mikäli sopimussuhteissanne ilmenee ongelmia, lakimiehemme avustavat sopimusten tulkinnassa, erimielisyyksien ratkaisemisessa ja puolustamme etuanne tarvittaessa oikeusteitse. Älä epäröi ottaa yhteyttä!

Lue lisää

Sopimusrikkomus

Onko toinen sopimusosapuoli rikkonut sopimuksenne? Onko jokin suoritus jäänyt toteutumatta? Älä epäröi ottaa yhteyttä lakimiehiimme löytääksesi ratkaisuja ja keinoja saattaa sopimus täytäntöön.

Sopimusrikkomuksella tarkoitetaan häiriötä sopimussuhteessa, jonka johdosta sopimuksen täytäntöönpano on jäänyt kesken, jokin osa siitä on jäänyt vajaaksi ja sopimussuhteen kehitys ei etene sillä tavalla, jolla olit ajatellut.

Lue lisää

Asunto- ja kiinteistökaupat

Asunnon ostaminen on monelle elämän suurin taloudellinen päätös. Tarjoamme asiakkaillemme neuvontaa asunto- ja kiinteistökauppoihin liittyvissä kysymyksissä, oli sitten kyse oman asunnon tai sijoitusasunnon ostamisesta.

Avustamme asiakkaitamme myös asunto- ja kiinteistökauppoihin liittyvissä riidoissa, kuten kaupan virhetilanteissa. Avustamme asuntokauppariidoissa sekä myyjiä että ostajia. Ostaja voi vaatia virheen johdosta myyjältä hinnanalennusta tai kaupan purkua ja tietyissä tilanteissa myös vahingonkorvausta. Virheestä reklamointi on syytä antaa asiantuntijan tehtäväksi. Myös myyjän on syytä käyttää avustajaa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Myyjällä on vastuita, joita tulee noudattaa mahdollisten seuraamusten välttämiseksi. Asunto- sekä kiinteistökaupassa osapuoliin kohdistuu erilaisia vastuita ja velvollisuuksia, joista on tärkeää olla tietoinen. Riitojen välttäminen sekä selvittäminen on usein tärkeää molemmille osapuolille, jotta kaupan ehdot sekä tarkoitukset toteutuisivat.

Lue lisää

Onko sinulla aiheeseen liittyvää asiaa tai kysyttävää? Ole yhteydessä:

Asiakaspalvelu: +358-44-704-9992
E-mail: kaspian@kaspian.fi
Whatsapp: whatsapp

Tarkemmat yhteystiedot ja yhteydenottolomakkeen löydät painamalla alla olevaa nappia.