Työnantajan velvollisuudet

Työnantajan määräävä asema luo tälle myös vastuita. Työnantajalla on velvollisuuksia niin työntekijöitä kuin muitakin toimijoita kohtaan. Työnantajalta vaaditaan mm jatkuvaa työympäristön, työyhteisön tilan sekä työtapojen turvallisuuden tarkkailua. Työnantajan velvollisuuksiin kuuluu esimerkiksi mahdollisen työehtosopimuksen noudattaminen, palkanmaksu, tasa-arvosuunnitelman laatiminen sekä työturvallisuudesta huolehtiminen.

Muihin kuin työntekijöihin kohdistuvista työnantajan velvollisuuksista voidaan mainita mm työnantajan isännän vastuu työntekijän aiheuttamasta vahingosta kolmannelle. Merkittävimmät työnantajaan kohdistuvat velvollisuudet kohdistuvat kuitenkin työntekijöihin.

Lakimiehemme antavat neuvoja näihin sekä lukuisiin muihin työnantajan velvollisuuksia koskeviin tilanteisiin.