Työoikeus

Yrityksille:
Työoikeudelliset kysymykset ovat osa yritystoiminnan arkea. Konsultoimme ja avustamme asiakkaitamme työ- ja virkamiesoikeudellisten asioiden arvioimisessa, menettelyjen oikeellisuuden tarkastamisessa ja riitojen ratkaisussa. Tarjoamme tukea kaikilla työsuhdejuridiikan osa-alueilla aina työsuhteen aloittamisesta sen päättämiseen. Avustamme asiakkaitamme muun muassa työsuhteisiin liittyvissä yhteistoimintamenettelyissä, neuvotteluissa ammattiliiton kanssa sekä oikeudenkäynneissä.

Yksityisille:
Työsuhteen aikana voi tulla vastaan erilaisia työntekijän tai työantajan velvollisuuksia koskevia kysymyksiä. Ne voivat koskea esimerkiksi perusteetonta työsuhteen purkamista tai irtisanomista, määräaikaisten työsopimusten ketjuttamista tai virheellisesti maksettua palkkaa sekä muita korvauksia. Annamme asiakkaillemme selkeää ja ymmärrettävää oikeudellista neuvontaa työ- ja virkasuhdetta koskevissa kysymyksissä sekä autamme ongelmatilanteiden oikeudellisessa arvioinnissa ja sovinnollisessa ratkaisemisessa. Tarvittaessa avustamme asiakkaitamme neuvotteluissa sekä riita-asioissa tuomioistuimessa.

Työnantajan velvollisuudet

Oletko epävarma siitä, noudatetaanko työpaikallasi työlainsäädäntöä? Oletko ajautunut erimielisyyksiin työntekijäsi tai työnantajasi kanssa?

Olit sitten työnantajan tai työntekijän asemassa ja kaipaat neuvoja työnantajapuolen vastuista ja velvollisuuksista, toimistomme lakimiehet neuvovat mielellään.

Lue lisää

Työntekijän irtisanominen

Työnantaja, oletko aikeissa irtisanoa työntekijäsi? Älä epäröi ottaa yhteyttä lakimiehiimme varmistaaksesi, että teet kaiken asianmukaisesti.

Irtisanomisen voi suorittaa sekä työntekijä että työnantaja.
Työnantajan irtisanoessa työntekijän työsopimuksen tulee työnantajan ennakolta tarkoin selvittää ovatko työsopimuslain mukaiset irtisanomisperusteet olemassa. Työntekijällä sen sijaan ei tarvitse olla mitään perustetta irtisanoa työsopimus.

Lue lisää

Työntekijän velvollisuudet

Onko työntekijäsi jättänyt hoitamatta hänelle kuuluvia tehtäviä? Oletko työntekijänä epävarma velvollisuuksistasi suhteessa työnantajaan? Pyydä neuvoa Kaspian Law & Consulting Oy:n lakimiehiltä.

Työntekijän velvollisuuksiin kuuluu ennenmuuta työn tekeminen. Siihen kuitenkin kuuluu myös kuuliaisuusvelvoite, joka tarkoittaa työntekijän velvollisuutta lähtökohtaisesti totella työnantajan työhön liittyviä määräyksiä.

Lue lisää

Työsyrjintä

Onko sinua syrjitty töissä tai työnhakutilanteissa?
Kaspian Law & Consulting Oy:n lakimiehet neuvovat sinua syrjintätilanteissa mielellään.

Työsyrjintä on rikos, jossa työnantaja syrjii työntekijää tai -hakijaa hänen henkilökohtaisiin ominaisuuksiinsa, taustaansa tai yksityiselämäänsä liittyvien seikkojen vuoksi.

Lue lisää

Työtapaturmat

Työtapaturma- ja ammattitautilaki asettaa työnantajalle velvollisuuden vakuuttaa työntekijänsä työtapaturmien ja ammattitautien varalta. Tämän lain nojalla työntekijällä on oikeus saada korvausta työtapaturman ja ammattitaudin johdosta. Korvausten suuruus on tarkkaan määritelty laissa. Tarkoituksena on korvata mahdollisen työkyvyttömyyden aiheuttama ansionmenetys ja turvata näin taloudellinen toimeentulo. Usein korvausten suhteen kysymys on siitä, onko kyse työn johdosta aiheutuneesta tapaturmasta vai esimerkiksi jostain muusta sairaudesta. Jostain muusta kuin työn vuoksi aiheutuneesta sairaudesta aiheutunut alentunut työkyvyttömyys korvataan usein sairausvakuutuksesta tai työeläkevakuutuksesta.

Lue lisää

Onko sinulla aiheeseen liittyvää asiaa tai kysyttävää? Ole yhteydessä:

Asiakaspalvelu: +358-44-704-9992
E-mail: kaspian@kaspian.fi
Whatsapp: whatsapp

Tarkemmat yhteystiedot ja yhteydenottolomakkeen löydät painamalla alla olevaa nappia.