Työtapaturmat

Työtapaturma- ja ammattitautilaki asettaa työnantajalle velvollisuuden vakuuttaa työntekijänsä työtapaturmien ja ammattitautien varalta. Tämän lain nojalla työntekijällä on oikeus saada korvausta työtapaturman ja ammattitaudin johdosta. Korvausten suuruus on tarkkaan määritelty laissa. Tarkoituksena on korvata mahdollisen työkyvyttömyyden aiheuttama ansionmenetys ja turvata näin taloudellinen toimeentulo. Usein korvausten suhteen kysymys on siitä, onko kyse työn johdosta aiheutuneesta tapaturmasta vai esimerkiksi jostain muusta sairaudesta. Jostain muusta kuin työn vuoksi aiheutuneesta sairaudesta aiheutunut alentunut työkyvyttömyys korvataan usein sairausvakuutuksesta tai työeläkevakuutuksesta.

 

Työssä tapahtuvat vahingot

Työtapaturma on tapaturma, joka sattuu työssä tai työhön liittyvissä olosuhteissa. Työtapaturman kriteerit ovat samat kuin tapaturman, eli äkillinen ja ulkoinen tapahtuma, joka aiheuttaa vamman henkilön tahtomatta. Lisäksi työtapaturman on satuttava työssä tai työhön liittyvissä olosuhteissa, kuten työmatkalla tai silloin kun henkilö on todellisesti työtehtävissä esimerkiksi etänä. Lähtökohtaisesti myös työpaikalla tapahtuva toiminta, joka ei varsinaisesti kuulu työtehtäviin, kuuluu työtapaturman piiriin. Tällainen toiminta on mm. ruokatauko, wc-tauko tai muu asianmukainen toiminta lakisääteisillä tauoilla tai työolosuhteissa. Työtapaturmaksi ei katsota toimintaa, joka on asiatonta taikka kiellettyä. Mikäli työntekijä ryhtyy vaaralliseen tai kiellettyyn toimintaan työtehtävissään, joka aiheuttaa tapaturman sekä vamman, sitä ei voida katsoa työtapaturmaksi, kuten ei myöskään itse aiheutettua tahallista vammaa tai vammautumista. Kokeneet lakimiehemme neuvovat sekä avustavat työssä tapahtuvien vahinkojen osoittamisessa sekä korvaushakemuksissa.

 

Työmatkatapaturmat

Työmatkatapaturmat sattuvat kodin ja työpaikan välillä. Työmatkatapaturma ei siis ole työn yhteydessä sattunut vahinko, vaan työmatkatapaturma on vahinko, joka sattuu, kun henkilö kulkee kotoa töihin tai töistä kotiin. Työmatkatapaturmaksi voidaan laskea esimerkiksi tieliikenneonnettomuus tai kaatuminen. Sääolosuhteet onkin merkittävä syy työmatkatapaturmien syntyyn. Työmatkatapaturmat kuuluvat työtapaturman piiriin. Usein kun henkilö kulkee suoraan kotoa töihin tai töistä kotiin, on tilanne selkeä. Ongelmia saattaa syntyä esimerkiksi, kun henkilö poikkeaa tavanomaiselta reitiltään ja vahinko syntyy. Usein pienet poikkeamat ovat hyväksyttäviä, kuten lasten vieminen päiväkotiin tai valitsemalla pidemmän reitin ruuhkan välttämiseksi. Jos henkilö poikkeaa selkeästi matkaltaan, ei vahinko kuulu työtapaturmien piiriin. Epäselvissä tilanteissa on syytä kysyä ammattilaiselta neuvoa.

 

Ammattilainen tukenasi

Jotta vakuutuksesta maksetaan korvauksia, tulee työtapaturman olla syy-yhteydessä syntyneeseen sairauteen tai vammaan. Näissä saattaakin usein olla kyse monimutkaisista kokonaisuuksista, joissa lakimiesapu on monesti tarpeen. Kaspian Law & Consulting tarjoaa apua kaikkiin työtapaturmiin liittyviin ongelmiin ja kysymyksiin. Meidän kokeneet lakimiehet osaavat neuvoa sinua eri tilanteissa sekä tarjota kattavaa apua juuri sinun tarpeidesi mukaan. Jos sinulla ilmenee kysyttävää, älä epäröi ottaa yhteyttä.

Onko sinulla aiheeseen liittyvää asiaa tai kysyttävää? Ole yhteydessä:

Asiakaspalvelu: +358-44-704-9992
E-mail: kaspian@kaspian.fi
Whatsapp: whatsapp

Tarkemmat yhteystiedot ja yhteydenottolomakkeen löydät painamalla alla olevaa nappia.