Vahingonkorvaus Helsinki ja muu Suomi

Kaspian Law & Consulting Oy hoitaa vahingonkorvausoikeuteen littyviä asioita asiantuntevasti, luotettavasti ja kokemuksella. Lakitoimistomme tarjoaa ammattitaitoiset lakimiehemme avustamaan vahingonkorvaustilanteissa, sopimusrikkomuksissa sekä korvausvastuun selvittämisessä. Tarjoamme palveluitamme yksityisille sekä yrityksille Helsingissä ja muualla Suomessa.

Ajamme asiakkaamme etua ja panostamme sujuvaan sekä toimivaan kommunikaatioon asiakkaan ja lakimiehemme välillä. Toimintaamme ohjaa ehdoton luottamuksellisuus ja vastuullisuus. Tunnistamme asiakkaamme yksilölliset tarpeet ja tarjoamme kokonaisvaltaista palvelua vahingonkorvausasioissa. Avustamme myös mahdollisessa oikeudenkäynnissä.

 

Vahingonkorvaustilanteiden käsittely

Sekä sopimusrikkomusta että vahinkoa koskevan korvausvastuun selvittäminen ja toteuttaminen edellyttää useimmiten asiantuntevan lakimiehen apua. Oli kyseessä henkilövahinko, esinevahinko tai varallisuusvahinko: asiantuntevat ja kokeneet lakimiehemme avustavat teitä sekä sopimukseen perustuvissa asioissa että sopimuksen ulkopuoliseen vahingonkorvausvastuuseen liittyvissä asioissa. Voimme edustaa sekä vahingonkärsijää että vahingonaiheuttajaa. Autamme korvausmäärien arvioinnissa jo syntyneissä riitatilanteissa sekä oikeudenkäynneissä. Ajamme myös rikoksella aiheutetun vahingon korvausvaatimuksia rikosoikeudenkäynnin yhteydessä.

Vahingonkorvausoikeudessa on kyse siitä, miten vahingosta aiheutuneet haitalliset seuraukset jaetaan vahingon kärsijän ja vahingon aiheuttajan kesken. Korvausmäärien arvioinnissa selvitämme muun muassa tapahtuneessa syntyneet välilliset ja välittömät vahingot sekä niiden arvot. Avustamme asian käsittelyssä ja tarjoamme asianomaiselle neuvontaa.

 

Sopimusrikkomus

Kaspian Law & Consulting Oy:n lakimiehet tarjoavat oikeudellista neuvontaa sopimusrikkomus asioissa, joissa toinen sopimusosapuoli on laiminlyönyt velvoitteensa tai osan siitä. Osapuoli on joko jättänyt tekemättä jotain tai tehnyt jotain, jota ei olisi pitänyt tehdä. Sopimuksen rikkonut osapuoli joutuu vastuuseen rikkomuksestaan toiselle sopimusosapuolelle. Sopimukseen sovellettavat lait riippuvat kulloinkin käsitteillä olevasta sopimustyypistä. Oli kyseessä yksityinen tai yritys, lakitoimistomme auttaa sopimusrikkomuksen ilmetessä.

Voit ottaa yhteyttä ammattitaitoisiin lakimiehiimme sopimusrikkomustilanteissa tai pohtiessasi sopimusrikkomukseen perustuvaa korvausvastuutasi.

 

Sovi tapaaminen tai kysy lisää
Lakiasiaintoimistomme Kaspian Law & Consulting Oy sijaitsee Helsingissä, mutta palvelemme yksityishenkilöitä ja yrityksiä myös Turussa, Tampereella, Lahdessa, Jyväskylässä sekä muualla Suomessa. Ota yhteyttä, niin selvitetään yhdessä miten asiasi käsitellään. Kartoitamme tilanteesi ja kerromme sinulle oikeutesi sekä vastuusi asian suhteen. Annamme sinulle juridisia neuvoja ja vastaamme kysymyksiisi konsultaatiotapaamisessa. Löydät tarkemmat yhteystietomme sivun lopusta.

Potilasvahingot

Potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain mukaan jokaisella on oikeus hyvään ja asianmukaiseen terveyden- ja sairaanhoitoon. Joskus hoidossa saattaa kuitenkin tapahtua virheitä, minkä johdosta potilaalle aiheutuu vahinkoa. Tällaisessa tilanteessa saatetaan puhua potilasvahingosta. Potilasvahinko on määritelty laissa tarkkaan, eikä minkä tahansa ”hoitovirheen” johdosta synny välttämättä korvattavaa vahinkoa. Asian arvioimisessa on monesti järkevää hyödyntää korvauskäytännön tuntevan lakimiehen apua. 

Lue lisää

Yksityistapaturmat

Tapaturma on äkillinen, ulkoinen, vammaan johtava vahinko, joka sattuu tahattomasti. Tapaturmia on monenlaisia ja niitä sattuu tahtomatta melkein jokaiselle jossakin vaiheessa. Tapaturmaan liitetään usein itse vahinko ja siitä syntyvä henkilövahinko. Vahinko voi sattua esimerkiksi tieliikenneonnettomuudessa tai yksinkertaisesti liukastumalla pesuhuoneessa tai jäisellä pihalla. Henkilövahinko on vahingosta seurannut vamma, esimerkiksi murtuma. Vapaaehtoinen tapaturmavakuutus kattaa usein esimerkiksi tapaturman vuoksi aiheutuneet hoito-, tutkimus- sekä matkakustannukset ja erilaiset palkkiot

Lue lisää

Asumiseen liittyvät riidat

Asumiseen voi liittyä paljon erilaisia ongelmia, joista voi kehkeytyä isojakin riitoja. Asumiseen liittyvät riidat voivat olla merkittävä taakka henkilöille ja niistä saattaa koitua suuriakin kustannuksia. Lakimiehen puoleen onkin hyvä kääntyä, jotta riitoja voidaan ehkäistä sekä ratkaista huolella ja tehokkaasti. Kaspian Law & Consulting Oy:n lakimiehet hoitavat asumiseen liittyviä riitoja ammattimaisesti, tehokkaasti sekä vankalla kokemuksella.

Lue lisää

Liikennevahingot

Liikennevahinkoja sattuu päivittäin ja moni aktiivinen ajoneuvon käyttäjä joutuukin jossakin kohtaa elämäänsä kokemaan jonkinasteisen liikennevahingon. Lähtökohtaisesti liikennevahingosta aiheutuneita henkilö- ja omaisuusvahinkoja korvataan moottoriajoneuvon pakollisesta liikennevakuutuksesta. Liikennevahinkoja sääntelee liikennevakuutuslaki. Liikennevahingolla tarkoitetaan nimensä mukaisesti vahinkoa, joka syntyy moottorikäyttöistä ajoneuvoa käytettäessä liikenteessä. Korvausta ei siten suoriteta esimerkiksi silloin, kun auto on ollut huollossa tai pesussa, eli poissa ns. liikenteestä. Sen sijaan vakuutuskorvausta saa lähtökohtaisesti tilanteessa, jossa ajoneuvoa kolhitaan esimerkiksi parkkipaikalla ja vahingon tekijä on tiedossa. Vakuutusyhtiöllä on oikeus kieltäytyä korvauksen maksamisesta silloin, kun vahingon syntymiseen on vaikuttanut vahinkoa kärsineen oma käytös, kuten esimerkiksi autoa kuljettaneen henkilön päihtyneisyys.

Lue lisää

Onko sinulla aiheeseen liittyvää asiaa tai kysyttävää? Ole yhteydessä:

Asiakaspalvelu: +358-44-704-9992
E-mail: kaspian@kaspian.fi
Whatsapp: whatsapp

Tarkemmat yhteystiedot ja yhteydenottolomakkeen löydät painamalla alla olevaa nappia.