Vahingonkorvaus Helsinki ja muu Suomi

Kaspian Law & Consulting Oy hoitaa vahingonkorvausoikeuteen littyviä asioita asiantuntevasti, luotettavasti ja kokemuksella. Lakitoimistomme tarjoaa ammattitaitoiset lakimiehemme avustamaan vahingonkorvaustilanteissa, sopimusrikkomuksissa sekä korvausvastuun selvittämisessä. Tarjoamme palveluitamme yksityisille sekä yrityksille Helsingissä ja muualla Suomessa.

Ajamme asiakkaamme etua ja panostamme sujuvaan sekä toimivaan kommunikaatioon asiakkaan ja lakimiehemme välillä. Toimintaamme ohjaa ehdoton luottamuksellisuus ja vastuullisuus. Tunnistamme asiakkaamme yksilölliset tarpeet ja tarjoamme kokonaisvaltaista palvelua vahingonkorvausasioissa. Avustamme myös mahdollisessa oikeudenkäynnissä.

 

Vahingonkorvaustilanteiden käsittely
Sekä sopimusrikkomusta että vahinkoa koskevan korvausvastuun selvittäminen ja toteuttaminen edellyttää useimmiten asiantuntevan lakimiehen apua. Oli kyseessä henkilövahinko, esinevahinko tai varallisuusvahinko: asiantuntevat ja kokeneet lakimiehemme avustavat teitä sekä sopimukseen perustuvissa asioissa että sopimuksen ulkopuoliseen vahingonkorvausvastuuseen liittyvissä asioissa. Voimme edustaa sekä vahingonkärsijää että vahingonaiheuttajaa. Autamme korvausmäärien arvioinnissa jo syntyneissä riitatilanteissa sekä oikeudenkäynneissä. Ajamme myös rikoksella aiheutetun vahingon korvausvaatimuksia rikosoikeudenkäynnin yhteydessä.

Vahingonkorvausoikeudessa on kyse siitä, miten vahingosta aiheutuneet haitalliset seuraukset jaetaan vahingon kärsijän ja vahingon aiheuttajan kesken. Korvausmäärien arvioinnissa selvitämme muun muassa tapahtuneessa syntyneet välilliset ja välittömät vahingot sekä niiden arvot. Avustamme asian käsittelyssä ja tarjoamme asianomaiselle neuvontaa.

 

Sopimusrikkomus
Kaspian Law & Consulting Oy:n lakimiehet tarjoavat oikeudellista neuvontaa sopimusrikkomus asioissa, joissa toinen sopimusosapuoli on laiminlyönyt velvoitteensa tai osan siitä. Osapuoli on joko jättänyt tekemättä jotain tai tehnyt jotain, jota ei olisi pitänyt tehdä. Sopimuksen rikkonut osapuoli joutuu vastuuseen rikkomuksestaan toiselle sopimusosapuolelle. Sopimukseen sovellettavat lait riippuvat kulloinkin käsitteillä olevasta sopimustyypistä. Oli kyseessä yksityinen tai yritys, lakitoimistomme auttaa sopimusrikkomuksen ilmetessä.

Voit ottaa yhteyttä ammattitaitoisiin lakimiehiimme sopimusrikkomustilanteissa tai pohtiessasi sopimusrikkomukseen perustuvaa korvausvastuutasi.

 

Sovi tapaaminen tai kysy lisää
Lakiasiaintoimistomme Kaspian Law & Consulting Oy sijaitsee Helsingissä, mutta palvelemme yksityishenkilöitä ja yrityksiä myös Turussa, Tampereella, Lahdessa, Jyväskylässä sekä muualla Suomessa. Ota yhteyttä, niin selvitetään yhdessä miten asiasi käsitellään. Kartoitamme tilanteesi ja kerromme sinulle oikeutesi sekä vastuusi asian suhteen. Annamme sinulle juridisia neuvoja ja vastaamme kysymyksiisi konsultaatiotapaamisessa. Löydät tarkemmat yhteystietomme alta.

Onko sinulla aiheeseen liittyvää asiaa tai kysyttävää? Ole yhteydessä:

Asiakaspalvelu: +358-44-704-9992
E-mail: kaspian@kaspian.fi

Tarkemmat yhteystiedot ja yhteydenottolomakkeen löydät painamalla alla olevaa nappia.