Yksityistapaturmat

Tapaturma on äkillinen, ulkoinen, vammaan johtava vahinko, joka sattuu tahattomasti. Tapaturmia on monenlaisia ja niitä sattuu tahtomatta melkein jokaiselle jossakin vaiheessa. Tapaturmaan liitetään usein itse vahinko ja siitä syntyvä henkilövahinko. Vahinko voi sattua esimerkiksi tieliikenneonnettomuudessa tai yksinkertaisesti liukastumalla pesuhuoneessa tai jäisellä pihalla. Henkilövahinko on vahingosta seurannut vamma, esimerkiksi murtuma. Vapaaehtoinen tapaturmavakuutus kattaa usein esimerkiksi tapaturman vuoksi aiheutuneet hoito-, tutkimus- sekä matkakustannukset ja erilaiset palkkiot.

Tapaturman sattuessa voi korvauksen saamisessa ilmetä ongelmia. Korvausasioihin liittyy useita seikkoja, jotka on syytä ottaa huomioon ja joissa oikeudellinen ammattiapu voi olla tarpeen, jotta henkilövahingon kärsinyt saisi oikeudenmukaisen korvauksen tapahtuneesta. Työtapaturma- ja ammattitautilaki, sairausvakuutuslaki sekä liikennevakuutuslaki sääntelevät eri tilanteissa tapahtuvia tapaturmia ja sitä mitä ne korvaavat. Tapaturmaan sovellettava laki riippuu tapaturman laadusta sekä paikasta. Esimerkiksi liikenneonnettomuudessa sattuneen henkilövahingon korvaa liikennevakuutus. Jokaisella Suomessa asuvalla henkilöllä on lakisääteinen sairausvakuutus, joka tarjoaa asianmukaista hoitoa sekä antaa turvaa henkilövahingon sattuessa. Sen sijaan työtapaturma- ja ammattitautilaki sääntelee työssä ja työtoiminnan aikana sattuneista tapaturmavahingoista.

Vakuutusyhtiöt tarjoavat täydentäviä vakuutuksia lakisääteisten vakuutusten lisäksi, joiden sisältö ja kattavuus vaihtelee. Tapaturmille on tarjolla monenlaisia vakuutuksia. Moni vakuutusyhtiö tarjoaa yksityistapaturmavakuutusta, jonka ehdot vaihtelevat. Yksityistapaturmavakuutukset voivat kattaa vapaa-ajan aktiviteetit sekä vapaa- että työajan aktiviteetit. Joskus voi syntyä ongelmia vakuutuskorvauksen saamiseen liittyen, jolloin oikeudellinen ammattiapu tulee tarpeen.

Henkilövahingon vakavuus ja siitä johtuvat seuraamukset ovat erilaisia. Tapaturmat voivat vaihdella lievistä vammoista aina kuolemaan asti. Henkilö voi esimerkiksi joutua työkyvyttömäksi. Syy-yhteys on näytettävä toteen, jotta henkilöllä olisi oikeus korvauksiin. Näissä asioissa voi helposti ilmetä riitoja eri tahojen välillä. Tapaturma voi sattua hetkellä, jolloin on epävarmaa, katsotaanko vahingon sattuneen esimerkiksi työajalla vai ei.

Vakuutusyhtiön tarjoamat yksityistapaturmavakuutukset ovat vapaaehtoisia vakuutuksia. Yksityistapaturmavakuutukset ovat lakisääteisten vakuutuksien lisäksi täydentäviä vakuutuksia, joilla voidaan kattaa niitä kuluja, joita lakisääteinen vakuutus ei kata. Yksityistapaturmavakuutus on neuvoteltavissa asiakkaan sekä vakuutusyhtiön välillä. Myös vakuutusyhtiöiden kanssa saattaa ilmetä erimielisyyksiä vakuutussopimusten suhteen. Erimielisyyksissä on hyvä turvautua lakimiehen apuun, joka voi neuvoa asian eteenpäin viemisessä sekä osaa kertoa oikeutesi asiassa.

Vakuutuslaitos valmistelee päätöksensä lääkäreidensä sekä asiantuntijoidensa kanssa. Vakuutuslaitoksen on perusteltava korvausratkaisunsa. Päätöksestä on mahdollista valittaa, mikä saattaa olla pitkä prosessi. Asian vieminen tuomioistuimeen voi olla kallista, minkä vuoksi avustamme asiakkaitamme tilanteen arvioinnissa ja mahdollisen valituksen eteenpäin viemisessä. Kerromme sinulle myös asiasi realistiset menestymismahdollisuudet. Lakimiesapuun kannattaa aina turvautua mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, sillä tämä usein parantaa asian menestymismahdollisuuksia. Avustamme asiakkaitamme myös mahdollisessa oikeudenkäynnissä.

Kaspian Law & Consulting Oy:n lakimiehet tarjoavat ammattitaitoista juridista apua vakuutuskorvauksiin liittyvissä asioissa. Koetko saaneesi epäoikeudenmukaisen korvauspäätöksen tai oletko tyytymätön korvauksen määrään? Ottakaa meihin yhteyttä niin selvitetään yhdessä tilanteesi ja oikeutesi.

Onko sinulla aiheeseen liittyvää asiaa tai kysyttävää? Ole yhteydessä:

Asiakaspalvelu: +358-44-704-9992
E-mail: kaspian@kaspian.fi
Whatsapp: whatsapp

Tarkemmat yhteystiedot ja yhteydenottolomakkeen löydät painamalla alla olevaa nappia.