Kaspian Law & Consulting.
Juridiska tjänster av hög kvalitet i Helsingfors hjärta.

LÄS MER
Kaspian

Juridiska tjänster av hög kvalitet i Helsingfors hjärta.

Kaspian Law & Consulting Ab, grundat i Helsingfors 2013, är ett företag som erbjuder mångsidiga juridiska- och konsulttjänster. Vi är en pålitlig och lösningsorienterad partner för både företag och individer. Våra tjänster är en kombination av personalens starka internationella kunskap och högklassiga kompetens inom olika rättsområden.

Vårt kontor är beläget på Alexandersgatan i centrala Helsingfors. Vi åtar oss uppdrag också i Åbo, Tammerfors, Lahtis och Jyväskylä. Fjärruppdrag är också möjliga. Vi strävar efter att hitta det bästa sättet för varje klient att uträtta ärenden hos oss.Vår expertis omfattar straff-, civil- och familjerätt samt företagsrätt, som vi sköter med flera års erfarenhet och sakkunskap.

Kärnvärdena i vår verksamhet är absolut konfidentialitet, ansvarighet och framför allt, klientintresse. Vi upprätthåller absolut konfidentialitet i varje klientrelation som fortsätter också efter uppdraget. Vi satsar på smidig kommunikation mellan vårt team och våra klienter, eftersom de bästa och innovativa lösningarna härstammar från bra samarbete. Identifiering av våra klienters individuella behov och mål tillsammans med våra omfattande tjänster säkerställer en effektiv verksamhet och klientnöjdhet.

Juridiska tjänster för individer

I något skede av livet kommer varje människa påträffa tillfällen då professionell juridisk hjälp behövs. Våra jurister hjälper dig både i vardagliga situationer och i mer krävande juridiska frågor. Kaspian Law & Consulting Ab erbjuder omfattande och sakkunnig juridisk expertis inom alla rättsområden, medräknat familje- och arvsrätt, barnets rättigheter, migrationsrätt, skatterätt, avtalsrätt och skadeståndsrätt, arbetsrätt och straffrätt. Våra internationella och mångspråkiga jurister har en stark erfarenhet och expertis inom juridiska området. Våra jurister är tillgängliga och du kan prata med dem öppet och konfidentiellt. Eftersom alla livssituationer är unika, satsar vi på kommunikationen mellan våra klienter och jurister. Det är viktigt för oss att lyssna på våra klienter och erbjuda en omfattande tjänst för dina behov. Därför är den första kartläggande konsulteringen alltid gratis om du bestämmer dig att utföra uppdrag med Kaspian. På detta sätt kan vi garantera att vår verksamhet är alltid kostnadseffektivt och i ditt bästa intresse. Kontakta oss när du behöver en yrkeskunnig jurist så kan vi diskutera din situation ytterligare. Kaspian hjälper dig gärna!

Juridisk konsultering och tjänst för företag i Helsingfors och annanstans i Finland

Välkommen på ett konsulteringsmöte! Vårt syfte är att hjälpa dig utveckla och skapa en miljö som låter dig att fokusera på ditt företag. Vi stödjer ditt företag inte bara i dina vardagliga affärer men också i mer krävande situationer. Vårt professionella team har många års erfarenhet av affärsjuridik samt import och export inom branschen. Vår verksamhet omfattar effektiv marknadsföring och expertrådgivning i affärs- och juridiska frågor. Vi bistår dig även vid en eventuell rättegång. Vårt innovativa och sakkunniga team presterar tillsammans med din personal för att hitta de bästa lösningarna för dig och ditt företag. Våra tjänster är alltid anpassade för dina individuella behov och mål. Oberoende av ärendets art, strävar vi alltid till de bästa lösningar för klienter. För oss är det viktigt att hålla kontakt med våra klienter. Genom högklassigt samarbete och öppen diskussion når man oftast de bästa lösningar. Nöjda klienter är det viktigaste för Kaspian Law & Consulting Ab!

Kontakta oss

Kaspian Law & Consulting löser dina utmaningar. Våra internationella och mångspråkiga jurister har en stark erfarenhet och expertis inom juridiska området.

Kontakta oss när du behöver en yrkeskunnig jurist så kan vi diskutera din situation ytterligare. Kaspian hjälper dig gärna!