Äktenskapsförord

När makar ingår äktenskap eller registrerar partnerskap, uppstår giftorätt till båda parter. Giftorätt är en personlig rättighet som riktar sig mot den andra partens egendom. I äktenskapsförordet kan parterna avtala om att ingendera har giftorätt i den andras egendom eller att den ena parten inte har giftorätt i den andra makens egendom. Giftorätten kan uteslutas antingen helt eller delvis.

Parterna kan i ett äktenskapsförord t.ex. införa en bestämmelse om att den ena parten inte har giftorätt i en egendom av ett visst slag som tillhör den andra parten som t.ex. en gårdsbruksenhet som denne har fått i arv. Äktenskapsförord kan ofta vara ett krånglig avtal. Kontakta oss, vi hjälper gärna att hitta de bästa lösningarna för ert äktenskap och upprätta ett avtal.

Har du ytterligare frågor? Kontakta oss för mer information:

Kundservice: +358-44-704-9992
E-post: kaspian@kaspian.fi
Whatsapp: whatsapp

Ytterligare kontaktuppgifter hittar du nedanför.