Arbetsdiskriminering

Diskrimineringslagen, lag om jämställdhet, arbetsavtalslagen och grundlagen definierar diskriminering som att människor behandlas olika på grund av någon egenskap. Arbetsgivaren eller dess representant kan också utöva diskriminering. Diskriminering kan pågå under anställningsförhållande, vid anställning eller uppsägning. Arbetsgivaren kan också begå diskriminering före anställning med vissa kriterier i arbetsplatsannons. Det finns olika former av arbetsdiskriminering. Om du misstänker att du har blivit föremål för diskriminering eller om du som arbetsgivare vill försäkra jämlik behandling, kan du gärna kontakta våra jurister.

Har du ytterligare frågor? Kontakta oss för mer information:

Kundservice: +358-44-704-9992
E-post: kaspian@kaspian.fi
Whatsapp: whatsapp

Ytterligare kontaktuppgifter hittar du nedanför.