Arbetsrätt

För företag:

Arbetsrättsliga frågor är vardag inom företag. Vi erbjuder konsultering och bidrag i arbets- och tjänstemannarättsliga frågor, rättvist tillvägagångssätt och lösningar i tvistemål. Vi betjänar i alla juridiska frågor som berör anställningsförhallånden, allt från arbetsavtal till avslutande av anställningsförhållande. Vi bidrar klienter i samarbetsförfarande, förhandling med fackförbund och i rättegång.

För privatpersoner:

I ett anställningsförhållande kan man komma över olika frågor gällande arbetsgivarens eller arbetstagarens skyldigheter. De kan gälla t.ex. ett anställningsförhållande som upphävs utan grund, kedja av arbetsavtal, utdelning av felaktig lön och andra ersättningar. Vi ger tydligt och begripligt juridiskt rådgivande i arbets- och tjänstemannarelaterade frågor, och hjälper till att lösa juridiska problem. Vid behov hjälper vi klienter i förhandlingar och i rättegång.

Arbetsgivarens skyldigheter

Arbetsgivaren är i en position som skapar skyldigheter. Arbetsgivaren har skyldigheter mot de anställda och andra aktörer. Arbetsgivaren bör bland annat övervaka arbetsmiljön, arbetslokaler, arbetssätt och -utrymmen, säkerhet och arbetshälsa. Till arbetsgivarens skyldigheter hör också att följa kollektivavtalet, betala lönerna, behandla arbetstagarna jämlikt och försäkra arbetarskyddet. Arbetsgivaren är också skyldig att ersätta arbetstagarens skada mot en tredje part. Arbetsgivarens skyldighet är ändå ansenlig emot arbetstagaren. Våra jurister ger råd till dessa och andra arbetsgivarens skyldigheter.

Arbetsgivarens skyldigheter

Arbetsgivaren är i en position som skapar skyldigheter. Arbetsgivaren har skyldigheter mot de anställda och andra aktörer. Arbetsgivaren bör bland annat övervaka arbetsmiljön, arbetslokaler, arbetssätt och -utrymmen, säkerhet och arbetshälsa. Till arbetsgivarens skyldigheter hör också att följa kollektivavtalet, betala lönerna, behandla arbetstagarna jämlikt och försäkra arbetarskyddet. Arbetsgivaren är också skyldig att ersätta arbetstagarens skada mot […]

Läs mer

Uppsägning av anställd

När du tänker på grunder för uppsägning av en anställd, måste du tänka på olika aspekter av den anställdas situation. Kaspian Law & Consultings jurister hjälper dig att bedöma dessa situationer från olika perspektiv. Arbetsgivaren har möjlighet att säga upp en anställd endast på grund av sakliga och vägande skäl. Grunderna för uppsägning är ofta […]

Läs mer

Arbetstagarens skyldigheter

Arbetstagaren har lojalitetsplikt, därför måste arbetstagaren undvika verksamhet som motstrider denna plikt. Både arbetsgivaren och arbetstagaren måste ta hänsyn till den andras intresse. Arbetsavtalslagen förbjuder arbetstagaren att utöva sådant arbete för någon annan som kan skada arbetsgivaren eller motstrider god sed. Arbetstagaren kan vid sidan av sitt jobb ändå göra annat lönearbete om arbetsgivaren har […]

Läs mer

Arbetsdiskriminering

Diskrimineringslagen, lag om jämställdhet, arbetsavtalslagen och grundlagen definierar diskriminering som att människor behandlas olika på grund av någon egenskap. Arbetsgivaren eller dess representant kan också utöva diskriminering. Diskriminering kan pågå under anställningsförhållande, vid anställning eller uppsägning. Arbetsgivaren kan också begå diskriminering före anställning med vissa kriterier i arbetsplatsannons. Det finns olika former av arbetsdiskriminering. Om […]

Läs mer

Har du ytterligare frågor? Kontakta oss för mer information:

Kundservice: +358-44-704-9992
E-post: kaspian@kaspian.fi
Whatsapp: whatsapp

Ytterligare kontaktuppgifter hittar du nedanför.