Arbetstagarens skyldigheter

Arbetstagaren har lojalitetsplikt, därför måste arbetstagaren undvika verksamhet som motstrider denna plikt. Både arbetsgivaren och arbetstagaren måste ta hänsyn till den andras intresse. Arbetsavtalslagen förbjuder arbetstagaren att utöva sådant arbete för någon annan som kan skada arbetsgivaren eller motstrider god sed. Arbetstagaren kan vid sidan av sitt jobb ändå göra annat lönearbete om arbetsgivaren har gett lov eller inte förbjudit det fastän varit medveten om saken. Om du behöver råd om rättigheter och skyldigheter eller om du vill utfärda konkurrensklausul eller sekretessavtal, kan du gärna kontakta oss.

Har du ytterligare frågor? Kontakta oss för mer information:

Kundservice: +358-44-704-9992
E-post: kaspian@kaspian.fi
Whatsapp: whatsapp

Ytterligare kontaktuppgifter hittar du nedanför.