Arbetsgivarens skyldigheter

Arbetsgivaren är i en position som skapar skyldigheter. Arbetsgivaren har skyldigheter mot de anställda och andra aktörer. Arbetsgivaren bör bland annat övervaka arbetsmiljön, arbetslokaler, arbetssätt och -utrymmen, säkerhet och arbetshälsa. Till arbetsgivarens skyldigheter hör också att följa kollektivavtalet, betala lönerna, behandla arbetstagarna jämlikt och försäkra arbetarskyddet. Arbetsgivaren är också skyldig att ersätta arbetstagarens skada mot en tredje part. Arbetsgivarens skyldighet är ändå ansenlig emot arbetstagaren. Våra jurister ger råd till dessa och andra arbetsgivarens skyldigheter.

Har du ytterligare frågor? Kontakta oss för mer information:

Kundservice: +358-44-704-9992
E-post: kaspian@kaspian.fi
Whatsapp: whatsapp

Ytterligare kontaktuppgifter hittar du nedanför.