Avtalsbrott

Grundprincipen i avtalsrätt är att avtalet håller. Vid avtalsbrott negligerar den andra parten sin obligation eller gör något som inte borde ha gjorts. När avtalsbrott har uppstått, blir den skyldiga parten ansvarig för den andra parten. Det finns olika former av avtal, tillämpning av lagen är beroende på formen av avtalet. Vid avtalsbrott använder man i allmänhet olika effekter liksom avdrag, detentionsrätt, hävning och skadestånd. Vid avtalsbrott, kontakta oss gärna, vi hjälper även i sociala hinder för betalning.

Har du ytterligare frågor? Kontakta oss för mer information:

Kundservice: +358-44-704-9992
E-post: kaspian@kaspian.fi
Whatsapp: whatsapp

Ytterligare kontaktuppgifter hittar du nedanför.