Avtalsrätt

För företag:

Ett noggrant utfärdat avtal är grunden till företagens verksamhet. Med hjälp av vår expertis kan ert företag verka kostnadseffektivt, eftersom ett skickligt upprättat avtal förhindrar kontraktstvist. Juridiskt bistånd är viktigt för att undvika och besluta tvister. Vi hjälper våra klienter med planering av avtalsförhållande, riskkontroll och i planering av olika individuella avtal som är i ditt bästa intresse. Om problem har uppstått, kontakta oss så hjälper vi dig att lösa problemet.

För privatpersoner:

Juridiskt bistånd är viktigt för att undvika och besluta avtalstvister. Våra erfarna jurister hjälper med att upprätta avtal mellan klienten och privatpersoner såväl som klienten och juridiska personer, det kan gälla exempelvis skissering och upprättande av köpebrev Ett skickligt upprättat avtal förhindrar kontraktstvist. Vi hjälper dig gärna i olika avtalsrelaterade frågor och tvister.

Upprätta avtal

Att upprätta avtal med juridisk kunskap är viktigt för att undvika avtalstvist i pågående tvistelösning. Vi hjälper våra klienter i planering av avtalsförhållande, riskhantering och att upprätta olika slags avtal. Syftet med vår avtalsverksamhet är främst i riskhantering, förutseende och bedömning av möjliga risker. Alla fall är unika, därför tar vi hänsyn till era egenskaper […]

Läs mer

Avtalstvist

När ett problem har uppstått, försöker våra jurister reda ut problemet och minimera möjliga skador. Vi strävar alltid efter det bästa resultatet för klienten och i en tillfredsställande lösning. Följaktligen blir kostnaderna ofta mindre än i en rättegång. Hanteringen och lösningen av tvisten är också mycket mer flexibel och raskare. Kontakta oss gärna. Vi har […]

Läs mer

Avtalsbrott

Grundprincipen i avtalsrätt är att avtalet håller. Vid avtalsbrott negligerar den andra parten sin obligation eller gör något som inte borde ha gjorts. När avtalsbrott har uppstått, blir den skyldiga parten ansvarig för den andra parten. Det finns olika former av avtal, tillämpning av lagen är beroende på formen av avtalet. Vid avtalsbrott använder man […]

Läs mer

Bostads- och fastighetsköp

Att köpa en bostad eller fastighet är för många det största ekonomiska beslutet man tar i sitt liv. Vi erbjuder våra klienter rådgivning i frågor om bostads- och fastighetsköp, vare sig det gäller köp av en egen bostad eller av investeringsbostad. Vi bistår också i bostads- och fastighetsköpstvister, såsom fel vid köp. Vi hjälper både köpare och säljare vid tvist av bostadsköp. Vid fel, kan köpare kräva prisnedsättning eller hävning av köpeavtalet och i vissa fall skadestånd. Det är skäl att låta en expert göra reklamation. Det lönar sig också för försäljaren att vända sig till biträde i ett så tidigt skede som möjligt Vid bostads- och fastighetsköp har båda parterna rättigheter och skyldigheter, det är viktigt att vara medveten om dessa ansvarigheter. Att undvika och lösa tvister är oftast viktigt för alla parterna, för att uppfylla köpets avsikt. 

Läs mer

Har du ytterligare frågor? Kontakta oss för mer information:

Kundservice: +358-44-704-9992
E-post: kaspian@kaspian.fi
Whatsapp: whatsapp

Ytterligare kontaktuppgifter hittar du nedanför.