Besöksförbud

Om du blivit hotad, tveka inte att kontakta oss så snabbt som möjligt. Våra jurister hjälper dig lugna din situation och utfärdar besöksförbud. Man kan utfärda besöksförbud när du själv eller ditt barn blir hotad av en annan person. Syftet med besöksförbud är att förbjuda en annan att kontakta denna person den skyddade personen för att skydda en persons liv, hälsa, frihet eller frid.

Det är väldigt viktigt att du skriver upp alla händelser och förvarar allt bevis.
Det finns olika slags besöksförbud, beroende på hur omfattande skydd en person behöver. Normalt besöksförbud innebär att en viss person får inte träffa eller kontakta den skyddade personen. Man får icke följa eller iaktta denna person. Utvidgat besöksförbud innebär därtill att personen förbjuds att vistas i vissa områden, som bostad eller arbetsplats.
Ifall en gemensam bostad, måste personen avlägsna sig och inte återkomma till den gemensamma bostaden.

Har du ytterligare frågor? Kontakta oss för mer information:

Kundservice: +358-44-704-9992
E-post: kaspian@kaspian.fi
Whatsapp: whatsapp

Ytterligare kontaktuppgifter hittar du nedanför.