Bostads- och fastighetsköp

Att köpa en bostad eller fastighet är för många det största ekonomiska beslutet man tar i sitt liv. Vi erbjuder våra klienter rådgivning i frågor om bostads- och fastighetsköp, vare sig det gäller köp av en egen bostad eller av investeringsbostad. Vi bistår också i bostads- och fastighetsköpstvister, såsom fel vid köp. Vi hjälper både köpare och säljare vid tvist av bostadsköp. Vid fel, kan köpare kräva prisnedsättning eller hävning av köpeavtalet och i vissa fall skadestånd. Det är skäl att låta en expert göra reklamation. Det lönar sig också för försäljaren att vända sig till biträde i ett så tidigt skede som möjligt Vid bostads- och fastighetsköp har båda parterna rättigheter och skyldigheter, det är viktigt att vara medveten om dessa ansvarigheter. Att undvika och lösa tvister är oftast viktigt för alla parterna, för att uppfylla köpets avsikt. 

 

Före tvisten går ända upp till domstolen, är det viktigt att förhandla med motparten för att uppnå en överenskommelse. Kaspian Law & Consulting hjälper dig i bostads- och fastighetsköp i alla dessa skeden. Ifall du har upptäckt fel eller du har ytterliga frågor gällande bostads- och fastighetsköp, tveka inte att kontakta oss!

Kontakta oss

VD: +358-44-704-9991
Kundservice: +358-44-704-9992
Aleksanterinkatu 15 B
00100 Helsinki
Fax: 096940475
E-post: kaspian@kaspian.fi
Facebook: facebook.com/kaspianlaw/
Whatsapp: whatsapp

 
Ytterligare kontaktuppgifter hittar du nedanför.