Delning

Delning, alltså företagsomstrukturering där företag genom upplösning överför alla sina tillgångar och skulder till ett eller flera aktiebolag och där aktieägarna i det överlåtande bolaget, i förhållande till de aktier de ägde, som i ersättning får nya aktier som utges. Kontakta oss så kan vi diskutera om möjligheter och effektiva lösningar.

Har du ytterligare frågor? Kontakta oss för mer information:

Kundservice: +358-44-704-9992
E-post: kaspian@kaspian.fi
Whatsapp: whatsapp

Ytterligare kontaktuppgifter hittar du nedanför.