Familjerätt

Via oss hittar du kvalificerade jurister för att hantera och bistå i familjeangelägenhet. Vi hjälper till med familjerättsliga frågor som vårdnad, umgängesrätt, underhållsbidrag och äktenskapsförord. Vår byrå ligger i Helsingfors, men vi betjänar klienter också i Åbo, Tammerfors, Lahtis och Jyväskylä tillika annanstans i Finland. Vi besvarar gärna dina familjerättsliga frågor!

Behandling av ärenden som gäller vårdnad

Kaspian Law & Consulting Oy erbjuder expertis i familjerätt. Vi hjälper till med alla juridiska frågor som rör barn och familj med förtroende, expertis och gör det barnvänligt. Vi tar alltid hänsyn till barnets bästa och vi hjälper parterna att hitta en konventionell lösning. Vår familjerättsliga expertis inkluderar bl.a. frågor som rör barnets underhåll, umgängesrätt och vårdnad samt hanterar vi samhörande avtal och rättegång. Vi hjälper även när det gäller ärenden om omhändertagande och omplacering av barnet

Förberedelse av dokument

Vi hanterar också ärenden som gäller olika dokument som äktenskapsförord och testamente. Det är tillrådligt att ha en kvalificerad jurist till hjälp när förberedelse av dokument gällande familje- och arvsrätt är behövt. Dokument kan ha betydelsefull konsekvens. Vi förbereder olika slags dokument som omfattar familje- och arvsrätt, bland annat äktenskapsförord, testamente och intressebevakningsfullmakt. Vi tillhandahåller experttjänster inom arvsplanering och arvskifte, allt från skatteplanering till arvstvister. Vi hjälper också till med skilsmässor och dess relaterade frågor.

Kontakta oss och boka en tid hos oss

Tveka inte att kontakta våra jurister om du har frågor angående planering och konstruering av avtal. Till exempel, om du har äktenskapsförord i åtanke, hjälper vi till med att hitta de bästa lösningar och upprättar ett lämpligt äktenskapsförord. Du kan kontakta oss via telefon, e-post och kontaktformuläret. Kaspian Law & Consulting Ab är beläget i Helsingfors men vi betjänar våra klienter också i de flesta finska städer. Kontakta oss för övriga frågor!

Äktenskapsförord

När makar ingår äktenskap eller registrerar partnerskap, uppstår giftorätt till båda parter. Giftorätt är en personlig rättighet som riktar sig mot den andra partens egendom. I äktenskapsförordet kan parterna avtala om att ingendera har giftorätt i den andras egendom eller att den ena parten inte har giftorätt i den andra makens egendom. Giftorätten kan uteslutas […]

Läs mer

Testamente

Enligt finsk lag, fördelas egendomen av den avlidna enligt arvsordning. Om du vill att din egendom fördelas på något annat sätt, är testamente ditt enda alternativ. Det finns två olika form av testamente: universellt förordnande och legat. Med universellt förordnande kan du testamentera allt eller en del av din egendom till en annan person. Universella […]

Läs mer

Vårdnadstvist

Barnets intresse är viktigt när det gäller ändringar i vårdnad eller i beslut som rör barnet. Ibland kan föräldrarnas känslor försvåra dessa beslut. Meningen av vårdnad är att garantera barnet en bra utveckling som tar hänsyn till barnets önskemål och behov. Barnet har rätt att träffa sina föräldrar. När föräldrar inte kommer överens, lönar det […]

Läs mer

Omhändertagande

Omhändertagande är en åtgärd där barnskydd kräver att barnet tas från föräldrarnas vårdnad till samhällets vårdnad. Omhändertagande är en lång process, som förbereds tillsammans med föräldrar och familj. Våra jurister stödjer er i omhändertagandet och hjälper er att uttrycka era åsikter i processen för att hitta de bästa lösningar för barnen och familjen.

Läs mer

Har du ytterligare frågor? Kontakta oss för mer information:

Kundservice: +358-44-704-9992
E-post: kaspian@kaspian.fi
Whatsapp: whatsapp

Ytterligare kontaktuppgifter hittar du nedanför.