Företagsjuridik

Det dagliga beslutsfattanden i företag kan ofta kräva juridisk sakkunskap. Vi i Kaspian Law & Consulting Ab erbjuder omfattande expertis inom bolagsrätten och tar hänsyn till företagets näringslivsmål. Vi erbjuder rådgivning till företag av all storlek, både på den nationella och internationella nivån. Vi assisterar företag bland annat i grundande av bolag, avveckling av bolag, fusion och delning. Vi hjälper även till med att bestämma bolagsform, ändring av bolagsform och realisering av olika företagsomstrukturering.

Experter på företagsjuridik

Kaspian Law & Consulting har en vidsträckt expertis på avtals- och arbetsrätt, skatterätt, konkurrens och miljörätt. Vi har specialiserat oss särskilt i företagsklienternas tvistemål och rättegång. Vår byrå sköter likväl många olika uppdrag gällande företagsjuridik.

Vi assisterar våra företagsklienter i företagsköp, finansieringsordning, generationsväxling, delägaravtal och uppgiftsskydd (GDPR). Vi upprättar delägaravtal och etableringsdokument, samt olika avtal. För att undvika problem i framtiden, är det viktigt att utfärda avtal noggrant och exakt. Våra erfarna jurister kan värdera alla möjliga frågor och risker.

Mångsidiga juridiska tjänster till företag

Företagsjuridiska tjänster innehåller bl.a.:

 • Immaterialrätt (patent, varumärkesskydd, designskydd, upphovsrätt) och tvistemål
 • Företagsköp (tvistemål, meningsskiljaktighet och tolkning av avtal)
 • Tvister om hyra av bostäder
 • Nationella och internationella tvister i avtal
 • Tvister om anställningsavtal
 • Tvistemål om företagsomstrukturering
 • Skadestånd
 • Konkurrensrätt
 • Offentlig upphandling
 • Informationstekniska tvistemål
 • Avtal
 • Byggande, fastighet och naturskydd sammanhörande tvistemål
 • Miljöbrott
 • Anställnings- och chefstvist samt tvister i delägaravtal
 • Skattetvist

Utmärkt förhandlingskunskap och sakkunnighet garanterar framgångsrika lösningar. Vi strävar alltid efter överenskommelse. Vi hjälper företag både i förlikningar och rättegångar.

Expertis och sakkunskap

Kaspian Law & Consulting Ab har många års erfarenhet i företagsjuridik, både import och export inom industri. Vårt syfte är att hjälpa er företag att växa och skapa en sådan miljö var ni kan koncentrera er på er kärnverksamhet. Vi anpassar alltid våra tjänster enligt våra klienters önskemål.

Vi erbjuder juridiska- och konsulttjänster i Helsingfors och annanstans i Finland. Våra kärnvärden är absolut konfidentialitet, ansvarighet och framför allt, klienternas nytta. Vi känner till klienters individuella behov och erbjuder omfattande tjänster för klientnöjdhet. Väl fungerande kommunikation mellan våra jurister och klienter är vad vi satsar på.

Kontakta oss och boka en tid hos oss

Från Kaspian Law & Consulting hittar ni en kompetent jurist till ert företag. Vår byrå ligger i Helsingfors men vi betjänar också annanstans i Finland. Kontakta oss så hjälper vi dig i företagsjuridiska frågor. Du kan nå oss via telefon, e-post eller kontaktformuläret på vår webbplats.

Företagets finansiering

Är du en ny företagare och överväger olika alternativ för finansiering? Eller är du i behov av tilläggsfinansiering? Finansiering är en av de mest kritiska faktorerna i företagets framgång. Våra jurister hjälper dig att planera finansiering noggrant, på det sättet kan du koncentrera dig på själva verksamheten. En bra affärsidé är nyckeln till framgång, våra […]

Läs mer

Att grunda ett företag

Att grunda ett företag är ett stort beslut, som också innebär risker. Själva grundandet är en enkel och snabb process när man vet vad man gör. Oberoende om du har problem att välja den rätta företagsformen eller om du hade andra praktiska problem så lönar det sig att kontakta oss. Vår byrå har även erfarenhet […]

Läs mer

Nedläggning av verksamhet

Våra jurister bistår dig hur du kan lägga ner din verksamhet självmant och diskuterar frågor som är viktigt att tänka över. Speciellt avveckling av aktiebolag är noggrant reglerat och är en lång process. Därför är det viktigt att du bedömer din situation ordentligt och är medveten om möjliga alternativ. Kontakta oss på förhand så går […]

Läs mer

Delning

Delning, alltså företagsomstrukturering där företag genom upplösning överför alla sina tillgångar och skulder till ett eller flera aktiebolag och där aktieägarna i det överlåtande bolaget, i förhållande till de aktier de ägde, som i ersättning får nya aktier som utges. Kontakta oss så kan vi diskutera om möjligheter och effektiva lösningar.

Läs mer

Fusion

Fusion är ett företagsomstrukturering som syftar till att minska kostnader och optimera företagets verksamhet. Detta är ofta en lång process som har många legislativa skeden. Det finns många möjligheter så Kaspian Law & Consultings jurister hjälper dig och ditt företag att hitta de bästa och mest effektiva metoder med hänsyn till din verksamhet och målsättning. […]

Läs mer

Har du ytterligare frågor? Kontakta oss för mer information:

Kundservice: +358-44-704-9992
E-post: kaspian@kaspian.fi
Whatsapp: whatsapp

Ytterligare kontaktuppgifter hittar du nedanför.