Patientskador

Enligt lagen om patientens ställning och rättigheter, har var och en rätt till sådan hälso- och sjukvård som hans eller hennes hälsotillstånd förutsätter. Tyvärr kan det hända misstag i vården, som orsakar skada till patienten. I sådana fall kan man prata om patientskada. Patientskada är definierat noggrant i lagen, och vilket som helst vårdfel ger inte förutsättningar till skadestånd. Oftast är det förnuftigt att vända sig till en jurist som känner till ersättningspraxis. 

Ifall du upplever att du behöver hjälp med patientskador, kontakta oss gärna, så anvisar vi dig framåt. Första kontakten till vår byrå är alltid gratis!

Har du ytterligare frågor? Kontakta oss för mer information:

Kundservice: +358-44-704-9992
E-post: kaspian@kaspian.fi
Whatsapp: whatsapp

Ytterligare kontaktuppgifter hittar du nedanför.