Straffrätt

Straffrätt hör till vårt kontors specialområde. Kaspian Law & Consulting Oy hanterar brottmål med solid erfarenhet och expertis. Vår byrå är belägen i Helsingfors, men vi bistår i brottmål utanför Helsingfors i Åbo, Tammerfors, Lahtis och Jyväskylä. Vid behov åtar vi uppdrag också annanstans i Finland.

Straffrättsliga uppdrag
Vi hjälper dig med sakkunnig och pålitlig brottsutredning. Vi undersöker hur kriminalprocessen pågår i ett brottmål och vi fungerar som biträde i varje rättegång. Du kan också vända dig till våra experter vid anhållande och häktning. Våra jurister råder och hjälper klienten under hela den straffrättsliga processen, från förundersökning till avgörandet av den slutliga domen.
Vi hjälper våra klienter i bland annat följande brott:

  • Narkotikabrott
  • Sexualbrott (våldtäkt, sexuella övergrepp mot barn)
  • Egendomsbrott (stöld, förskingring, bedrägeri, skadegörelse, penningtvätt)
  • Våldsbrott (misshandel, vållande av personskada, dödsvållande)
  • Ekonomiskt brott (bokföringsbrott, gäldenärsbrott, skattebedrägeri)
  • Trafikbrott (rattfylleri, äventyrande av trafiksäkerheten)
  • Arbetsbrott (arbetarskyddsbrott, mobbning på arbetsplatsen)
  • Miljöbrott (miljöförstöring, naturskyddsbrott)

Vi har många års erfarenhet i besöksförbudsärenden. Vi befattar också frågor gällande häktning och tvångsmedel.

Misstänkt eller åtalad för brott
I brottmål hjälper vi våra klienter från förundersökning till rättegång. Det
lönar sig att använda rättsligt biträde från början av polisens förhör ifall du är misstänkt.
Vi är med dig i förhöret och kommer att stödja dig i rättegången. För ditt försvar vädjar vi till för de rätta aspekter. Våra kunniga jurister är bekanta med den allmänna rättspraxisen. Uttalandet redan under förundersökningen kan ha en märkbar effekt för slutresultatet. Därför lönar det sig att kontakta oss så tidigt som möjligt så att vi har den bästa chansen att hjälpa dig så bra som möjligt.

Brottsoffer, alltså målsägande

Våra jurister konstruerar skadeståndskrav för dig ifall du blivit målsägande i brottmål. Vi hjälper brottsoffret med brottsanmälan och polisförhöret. Vi kan också utfärda förundersökningens utlåtande. I rättegången presenterar vi skadeståndskrav för dig och driver ditt intresse. Vi hjälper också med möjliga besvärsanvisningar. Vid behov, utreder vi din rätt till statens rättshjälp och utför ansökan om rättshjälp.

Pålitlig och kvalificerad Kaspian Law & Consulting Ab

Våra fackkunniga jurister bistår i många slags straffrättsliga uppdrag i hela Finland. Vi följer med och driver klientens intresse genom hela brottmålet. Kaspian hjälper gärna, vänligen kontakta oss om du behöver en kompetent jurist. Du kan nå oss via e-post, telefon eller via kontaktformuläret på vår webbsida.

Besöksförbud

Om du blivit hotad, tveka inte att kontakta oss så snabbt som möjligt. Våra jurister hjälper dig lugna din situation och utfärdar besöksförbud. Man kan utfärda besöksförbud när du själv eller ditt barn blir hotad av en annan person. Syftet med besöksförbud är att förbjuda en annan att kontakta denna person den skyddade personen för […]

Läs mer

Har du ytterligare frågor? Kontakta oss för mer information:

Kundservice: +358-44-704-9992
E-post: kaspian@kaspian.fi
Whatsapp: whatsapp

Ytterligare kontaktuppgifter hittar du nedanför.