Testamente

Enligt finsk lag, fördelas egendomen av den avlidna enligt arvsordning. Om du vill att din egendom fördelas på något annat sätt, är testamente ditt enda alternativ. Det finns två olika form av testamente: universellt förordnande och legat. Med universellt förordnande kan du testamentera allt eller en del av din egendom till en annan person. Universella testamentstagaren blir dödsbodelägare, som med andra delägare deltar i dödsboets beslut. Med legat kan du bestämma hur ett visst föremål (lösöre, fastighet) eller ett visst belopp av pengar skall tilldelas för testamentstagare. Olika bestämmelser finns det många av, och de är delat enligt hurdana rättigheter de ger.

Ett testamente är en strikt formbunden rättshandling och kan påverka olika parter. Därför lönar det sig att kontakta en jurist och konsultera om testamentes rättsföljd. Vi råder också hur olika former av testamente påverkar skatt. Kontakta oss, på detta sätt undviker du överraskningar och förbereder dig för olika situationer i livet.

Har du ytterligare frågor? Kontakta oss för mer information:

Kundservice: +358-44-704-9992
E-post: kaspian@kaspian.fi
Whatsapp: whatsapp

Ytterligare kontaktuppgifter hittar du nedanför.