Trafikskador

Trafikskador föregår dagligen och många aktiva användare av fordon hamnar i något skede av livet uppleva en trafikskada av någon grad. I princip ersätter motorfordonens trafikförsäkring person- och egendomskada som orsakats av trafikskadan. Trafikskador regeras av trafikförsäkringslagen. Med trafikskada menar man skada, som uppstår under användningen av motorfordon I trafiken.

I en allvarlig trafikolycka, kan en person skada sig  allvarligt och till exempel förlora sin arbetsförmåga. En sådan skada kan påverka resten av personens liv och försörjning. Därför är det viktigt att få hjälp av en sakkunnig jurist. Du kan kontakta oss, så går vi igenom din situation tillsammans!

Har du ytterligare frågor? Kontakta oss för mer information:

Kundservice: +358-44-704-9992
E-post: kaspian@kaspian.fi
Whatsapp: whatsapp

Ytterligare kontaktuppgifter hittar du nedanför.