Upprätta avtal

Att upprätta avtal med juridisk kunskap är viktigt för att undvika avtalstvist i pågående tvistelösning. Vi hjälper våra klienter i planering av avtalsförhållande, riskhantering och att upprätta olika slags avtal. Syftet med vår avtalsverksamhet är främst i riskhantering, förutseende och bedömning av möjliga risker. Alla fall är unika, därför tar vi hänsyn till era egenskaper och mål vid upprättande av avtal. Vår juridiska byrå har även erfarenhet i upprättande av internationella avtal. Du kan gärna kontakta oss för att undvika onödiga kostnader och problem.

Har du ytterligare frågor? Kontakta oss för mer information:

Kundservice: +358-44-704-9992
E-post: kaspian@kaspian.fi
Whatsapp: whatsapp

Ytterligare kontaktuppgifter hittar du nedanför.