Uppsägning av anställd

När du tänker på grunder för uppsägning av en anställd, måste du tänka på olika aspekter av den anställdas situation. Kaspian Law & Consultings jurister hjälper dig att bedöma dessa situationer från olika perspektiv. Arbetsgivaren har möjlighet att säga upp en anställd endast på grund av sakliga och vägande skäl. Grunderna för uppsägning är ofta uppdelat i de ekonomiska och personberoende orsaker. Arbetsgivaren måste bevisa grunderna för uppsägning och upplysa den anställda. Om du har blivit grundlöst uppsagt eller som arbetsgivare behöver råd för uppsägning, kan du kontakta våra jurister.

Har du ytterligare frågor? Kontakta oss för mer information:

Kundservice: +358-44-704-9992
E-post: kaspian@kaspian.fi
Whatsapp: whatsapp

Ytterligare kontaktuppgifter hittar du nedanför.